“İle”nin Yazımı, “İle” Nasıl Yazılır, “İle” Yazımı Hakkında Bilgi

 “İLE” NİN YAZIMI

  • “ile”, kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılabilir.

Ev ile okul arasında geçti güzelim yıllarım.

  • “ile”, ünsüzle biten sözcüklere eklendiğinde başındaki “i” ünlüsünü yitirir, diğer ünlüsü de sözcüğün son hecesindeki ünlüyle uyuma girer.

ev-le (ev İle), kitap-la (kitap ile)…

  • “ile”, ünlüyle biten sözcüklere eklendiğinde iki ünlü arasına “y” kaynaştırma ün­süzü girer ve “ile” nin başındaki “i” ünlüsü düşer. Diğer ünlüsü de sözcüğün son hecesindeki ünlüyle uyuma girer.

araba-y-la (araba ile), saksı-y-la (saksı ile), kedi-y-le (kedi ile)

  • “ile” sözcüğü özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılır.

 Bugün Zeynep’le Kızılay’da buluşacaktık.