Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 156 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çin kağanı bugün çok iradesizdi. Hangi nazır konuşursa onun tesirinde kalıyor, böylelikle durmaksızın fikir değiştiriyordu.

Nihayet, uzun tartışmalardan sonra bir sonuca varılabildi: Atılganlıkları ve korkusuzlukları dolayısıyla Çin’in içinde kalmaları tehlikeli görülen Türkler yeniden eski yurtlarına gönderilecek­ti. Bu karar Vey Çing’i yıldırımla çarpılmış gibi sarsmıştı. Son defa söz alarak:

 

 

— Bu kararla Kür Şad’a karşı yenilmiş okluğumuzu kabul ediyoruz; onun istediği de bundan başka bir şey değildi, dedi.

Fakat Çin kağanı ve öteki nazırlar öyle bir kâbus içinde idiler ki bu kâbusun tesirinden kurtul­mak için yenilmiş olmayı kabul etmekten utanmıyorlardı.

Şimdi sıra bu kararın nasıl tatbik edileceğine gelmişti. Türkeli, Sırtarduşların hâkimiyeti altı­na girmişti. Çin’deki yüz bin Türk bunlarla başa çıkamazdı Çünkü çoğu kadın ve çocuktu. Çin kağanı bu mesele hakkında parlak düşüncelere sahipti:

—  Sırtarduşlar da Türk olduğu için böylece Türkleri ikiye ayırmış olacak, birini veya Ötekini destekleyerek muvazene kuracağız. Böylelikle hem onları birbirine kırdıracak hem de kuzey sınırlarımızın güvenliğini sağlamış olacağız, dedi.

Bu dâhice düşünce nazırlara saygı ile baş eğdirdi. Hiçbiri itiraz etmedi. Kağan, çoktandır kaybettiği neşesini yeniden bulmuş gibiydi. Nazırlara sordu:

—  Bu Türklerin başına geçirmek üzere kimi salık verirsiniz?

Bozkurt ailesinin bütün teginleri akıllardan geçer ve hiçbiri beğenilmezken kağan yeniden söze başladı.

—  Sırba Tegin hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu soru Vey Çing’n yüzünde bir buruşukluk yaptı ve gözlerinden garip bir ışık geçti:

— Çok korkunç yüzlü ve vahşi bakışlı bir adam, diye mırıldandı. Taytsung gülümsedi:

—  Bu korkunç yüz göğün bize en büyük iyiliğidir, dedi. Sonra, bu sözlerden bir şey anlama­yarak birbirine bakan nazırların merakını şöylece giderdi:

H. Nihal Atsız, Bozkurllar Diriliyor

A.    Aşağıdaki soruları bu parçaya göre cevaplayınız.

1.     Çin kağanının en belirgin kişilik özelliği nedir?

İradesiz bir yapıya sahip olması. İçinde bulunduğu doğru değerlendirememesi.

 2.     İşlediği konuya göre bu parça hangi tür bir romandan alınmıştır?

Tarihi roman türünden alınmıştır.

 3.     Parçada anlatma ve gösterme tekniklerinin birlikte kullanılması romana nasıl bir katkı yapmıştır? Açıklayınız.

Anlatma tekniği genel anlamda tasvir ve anlatım açısından olayları ve kavramları daha rahat anlamamıza fayda sağlarken gösterme tekniği de kişilerin romana dahil olmasına fayda sağlamıştır.

 4.    Parçadaki olayın kim tarafından anlatıldığını ve bu anlatıcının özelliklerini söyleyiniz.

3.kişi anlatımı vardır. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır.Özellikleri:

  • Anlatıcı olayların içerisinde yer almaz.
  • Anlatıcı olaylara dışarıdan, müdahale etmeden, geniş bir perspektiften bakar.
  • Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır.
  • Anlatıcı kişilerin zihinlerinden geçenleri, geçmişte yaşadıklarını, en gizli mahrem bilgilerini bile bütün ayrıntısı ile bilir.
  • Anlatıcı, olayları anlatır, istediği yerleri özetler.
  • Bu durumda anlatıcı, kahramanlardan daha fazlasını bilir.
  • Anlatıcı olaylara tam olarak hakim olduğu için olayları yorumlama gücü diğerlerine göre daha güçlüdür.
  • Üçüncü ağızdan anlatım vardır.

 5.    Zamanı belirten ifadeleri bularak yazarın böyle bir yola başvurma nedenini açıklayınız.

Romanda olayların akışı verilmesi açısından önemlidir.