Tedric Söz Sanatı Nedir, Örnekleri, Artan ve Azalan Tedric…

Tedric Söz Sanatı Nedir, Örnekleri, Artan ve Azalan Tedric…

“Tedriç” sözcük anlamıyla “derecelendirme” demektir. Edebiyatta ise bir düşünceyi derece derece yükselten veya indiren bir düzen içinde sıralamaya tedriç denir. Tedriç iki türlüdür:

a) Yükselen Dereceleme

Anlatımda, kavramların küçükten büyüğe, azdan çoğa doğru sıralan­masıdır.

  • Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın
  • Makber, makber değil bir türbe, türbe değil bir mabet, mabet değil bir küre, küre değil bir sonsuz uzay olmalıydı.

b) Alçalan Dereceleme

Anlatımda kavramların büyükten küçüğe, çoktan aza doğru sıralan­masıdır.

  • İki asker mızrak mızrağa, kılıç, kılıca, hançer hançere vuruşmaya başladılar.