Yanlış Yazılan Kelimeler, Birleşik ya da Ayrı Kelimelerin Doğru Yazımı,Yazımı Karıştırılan Sözcükler

 YANLIŞ YAZILAN KELİMELER

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

abdest

aptes

değnek

deynek

aferin

aferim

dinozor

dinazor

acente

acenta

direkt (doğrudan)

direk

adale

adele

distribütör (dağıtıcı)

distribitör

aforoz

afaroz

doküman

döküman

afili

afilli

domates

domatez

ahbap

ahpap

döndürmek

döndermek

ajitasyon

acitasyon

düğüm

düyüm

akupunktur

akapunktur

egzoz

egzos-egsoz-eksoz

alerji

allerji

eğitim

eyitim

alabora

alobora

eğlenmek

eylenmek

altmış (60)

atmış

ekstra

ekistra

alüminyum

aliminyum – alimünyum

ekşi

eski

amortisör

amartisör

entelektüel

entellektüel

anatomi

anotomi

erozyon

erezyon

antrenman

antreman

espri

espiri

antrparantez

antiparantez

eşkâl (dıştan görünüş)

eşgal-eşkal

arabesk

arabeks

eşantiyon

aşentiyon-aşantiyon

arife

arefe-arafe

eşofman

aşofman-eşortman

artist

artiz-artis

falan

felan

asfalt

asvalt

fasulye

fasülye

asgari

askari

fayton

payton

aşağı

aşşağı

fermuar

fermar

aşçı

ahçı

feshetmek

fesetmek

ataş (tutturgaç)

ataç

film

filim

atölye

atelye

fiyat

fiat

bağırsak

barsak

gardırop

gardolap

bayağı

baya

gazete

gazte-gaste

beğenmek

beyenmek

hafriyat

harfiyat

bilumum

bilimum

hakikaten

hakkaten

birader

bilader

halüsinasyon

halisinayon-halisünasyon

bisiklet

pisiklet-piskilet

herkes

herkeş-herkez

bisküvi

püsküüt-pisküvi-püsküvüt

heyecan

heycan

cambaz

canbaz

hoparlör

hoporlör-opörlör-aporlor

cereyan

ceryan-ceyran

Hristiyan

Hıristiyan

ciğer

ciyer

izdirap

ıstırap

çekimser

çekinser

illüzyon

ilizyon-ilüzyon

çember

çenber

inisiyatif

insiyatif

çiftlik

çiflik

inkılap

inkilap

çiftçi

çifci-çifçi

iskonto

ıskonto

çikolata

çukulata-çukolata

ispat

isbat-ispat

çünkü

çünki

jandarma

candarma

dakika

dakka

jelatin

celatin

değer (kıymet)

deyer

jeton

ceton

değil

deyil

jimnastik

cimnastik

değinmek

deyinmek

müsait

müsayit

kampanya

kanpanya

müspet

müsbet

kapora

kaparo

müteahhit

mütahit

kapüşon (başlık)

kapşon

naylon

laylon

karakter

karekter

nilüfer

nülüfer

karnabahar

karnıbahar

nispet

nisbet

kavanoz

kavonoz

nitekim

netekim

kayısı

kaysı

nötr

nötür

kılavuz

klavuz

orijinal

orjinal

kibrit

kirbit

öge

öğe

kilitlemek

kitlemek

öğle (gün ortası)

öyle

kirpik

kiprik

paragraf

parağraf

kolej

kollej

paralel

parelel

koleksiyon

kolleksiyon

pardösü

perdesü

kolektif

kollektif

parlamenter

parlementer

kolonya

kolanya

parlamento

parlemento

kontör

kontür-kontur

pembe

penbe

kopya

kopye

poğaça

poaça-boğça-poça

koreografi

kareografi-korografi

profesör

prefesör

kravat

gravat

profesyonel

profesyönel-prefesyonel

kupür

kupür

program

proğram

kurdele

kurdale-kurdela

promosyon

promasyon

laboratuar

labaratuar

radyasyon

radyosyon

lakayıt

lakayt

rakam

rakkam

lanet

nalet

rastlantı

raslantı

mahcup

mahcup

restoran

restorant

mahsus

masus-mahsuz

sağanak

sağnak

mahzun (hüzünlü

mahsun

sandviç

sandöviç-sandüviç

makine

makina

sarımsak

sarmısak

matematik

matamatik

satranç

santranç

mantalite

mentalite

seda

şada

maydanoz

maydonoz-maydanos

sefa

safa

megaloman

megoloman

sela

sala

menemen

melemen

serbest

serbes

menisküs

menüsküs

seyahat

seyehat

menü

mönü

silahşor

silahşor

meyve

meyva

sohbet

sohpet

mide

miğde

sürpriz

süpriz-süprüz

minibüs

münübüs

şaibe

şayibe

motosiklet

motorsiklet

şarj

şarz

mozaik

mozayik

şefkat

şevkat

muhatap

muhattap

şemsiye

şemsiye

murdar (pis)

mundar

şimdi

şindi

muşamba

muşanba

şofben

şohben

muzdarip

mustarip

şoför

şoför

muzır

muzur

tasvir

tasfir

müdahale

müdahele

teneffüs

tenefüs

tembel

tenbel

teravih

teravi-terafi

tembih

tenbih

tespih

tesbih

tespit

tesbit

 

 

teşvik

teşfik

 

 

tıraş

traş

 

 

tiksinmek

tiskinmek

 

 

tükürük

tükrük

 

 

tüyo

tiyo

 

 

ukala

ukela

 

 

ultrason

ultrasyon

 

 

usul

usûl

 

 

unvan

ünvan

 

 

virüs

vürüs

 

 

vites

fites

 

 

voleybol

valeybol-veleybol

 

 

yalnız

yanlız

 

 

yanlış

yalnış

 

 

zarafet

zerafet

 

 

ziynet

ziğnet-zinet