Yazım Kuralları / İmla Kuralları – 10

YAZIM KURALLARI – 10

1. Beyefendi, sizinle, Oğlunuz Hasan hakkında gö­rüşmek istediğimi daha önce de söylemiştim.

Bu cümledeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir?

A)   “Beyefendi” sözünün “Bey efendi” biçiminde yazılmasıyla

B)   “Oğlunuz” sözünün “oğlunuz” biçiminde ya­zılmasıyla

C)   “sizinle” sözünün “sizin ile” biçiminde yazıl­masıyla

D)   “önce de” sözünün “öncede” biçiminde ya­zılmasıyla

E)   “söylemiştim” sözünün “söylemişdim” biçi­minde yazılmasıyla

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf­lerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Bu akşam prof. Dr. Yücel İyigün depremle il­gili bir konuşma yapacak.

B)   Sempozyum, Cumhuriyet Lisesindeki salon­da olacak.

Ç)  Bu konuyla ilgili en ayrıntılı bilgiyi Perde adlı dergide bulabilirsiniz.

D)   Televizyondaki Sağlıklı Yaşayalım programın­da kalp rahatsızlıkları üzerinde duruldu.

E)   İstiklal Caddesi üzerindeki Türk Edebiyatı Müzesi’ni mutlaka görmelisiniz.

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3.    Öğrenmek için akıllı olmak (I) değil, iyi uyumak önemli. En az (II) 8 saatlik bir gece uykusunun, edinilen bilginin ve becerinin hafızaya kayıt olmasını (III) sağladığı ispatlandı. Uykusunu alamayan (IV) öğrencinin veya çırağın, öğrendiklerinin % 20 ilâ % 50’si (V) silinip gidiyor.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi­nin yazımı yanlıştır?

A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.          E) V.

 

4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A)   Çocukların bilgisayar merakını doğal karşıla­yın.

B)   Bunu söyleyebileceğini hiç ummamıştım onun.

C)   Günlük gazatelerin çoğunu takip ederdi.

D)   Parktaki gergedan çocuklara çok ilginç geldi.

E)   Benden şikayetçi olduklarını bilmiyordum.

 

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de’lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Bir kez de beni dinleseniz ne kaybedersiniz?

B)   Doğruyu söyleseniz de beni inandıramazsınız.

C)   Bu sayısı da ilk sayısı kadar albenili olmuş der­ginin.

D)   Dünkü yazınız da çok önemli bir konuya de­ğinmişsiniz.

E)   Lizbon da İstanbul gibi bir deniz kentidir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

A)   Pazar günleri her yer kapalı olurdu.

B)   Buraya daha çok, yabancı turistler geliyor.

C)   Çok güzel günler yaşamıştık bu kasabada.

D)   Biliyorsunki bu işler kısa zamanda bitmez.

E)   Duvardaki tablonun çok değerli olduğunu söy­ledi.

7.    Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapıl­mıştır?

A)   O hiçbir şeyi kendine dert etmezdi.

B)   Mutlu olmak için önce kendinizi keşf edin.

C)   Benim orada olduğumu sanırım fark etmediniz.

D)   Herkes gitti; ama o, beni hiç terk etmedi.

E)   Arabasını caddenin kenarına park etti.

8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

A)   Gün boyunca esen rüzgâr bizimle inat edi­yordu adeta.

B)   Geçimimizi sağlayacak kadar para kazanıyo­ruz.

C)   İleri geri konuşarak insanları rahatsız etme­melisin.

D)   Birçok mağazanın tabelasında yabancı isim­ler vardı.

E)   Şehrin caddeleri çok düzenli ve ter temizdi.

 

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Bu sokaktaki kazı çalışmaları bir hafta sonra bitecek.

B)   Öğle görünüyor ki, törene zamanında yetişemeyeceğiz.

C)   Depremde, bu kent de büyük hasar görmüş.

D)   Bahçedeki ağaçlar çiçek açmaya başladı.

E)   Akşamleyin kendisine misafir olmamız için üsteledi de üsteledi…

 

10. Tarihî (I) binadaki ünüformalı (II) kapı görevlisinin (III) binaya girmemize izin vermeyeceğini açıkçası (IV) hiç düşünmemiştik. (V)

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden han­gisinin yazımı yanlıştır?

A) I.          B) Il.          C) III.          D) IV.          E)V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Önceki yıl bu sınava yedi yüz bin kişi girmiş.

B)   Mademki söz verdin, bunları yapacaksın.

C)   Bizim sokakta da kazı çalışmaları başladı.

D)   Bütün paramı evde unuttum ne yazıkki…

E)   Balkonda oturup çay içmekten büyük zevk alırdı.

 

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)   Şoför uyuyakaldığı için kaza yapmışlar.

B)   Bir minûbûs, caddenin ortasında durdu.

C)   Bu hastalığa ne tür bir virüsün yol açtığı bilin­miyor.

D)  Tren gara yarım saat geç gelmişti.

E)   Apartmanın asansörü dün akşam bozulmuş.

 

CEVAPLAR

1-B 7-B
2-A 8-E
3-C 9-B
4-C 10-B
5-D 11-D
6-D 12-B