Yazım Kuralları / İmla Kuralları – 12

YAZIM KURALLARI – 12

1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Benim için yaz da güzel kış ta.

B)   Bende senin aradığın kitap.

C)   Bir gün siz de anlaşırsınız sanırım.

D)   Biraz erken gel de birlikte gidelim.

E)   Eve girdiğimizde içerisi biraz karanlıktı.

 

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiille­rin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Ne zamandır seni arıyordum, nereye kayboldun?

B)   Sözlerinin dinlenmediğini görünce toplantıyı terk etti.

C)   O kadar üsteledim, yine de inadından vaz­geçmedi.

D)   Hemen reddetmeden önce, söyleyeceklerimi dinle.

E)   Önündeki arabayı farkedemeyince az kalsın kaza yapıyordu.

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)   Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın

B)   Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun

C)   Sandım ki odamızı bir mavi duman sardı

D)   Sen misin Sarı Zeybek, Sarı Zeybek sen mi­sin

E)   Tam üçyüz milyon insan bu sızıyı duyuyor.

4.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)   Türkiye AB’nin sınırlarına dahil edilmeyi bek­liyor.

B)   Gelecek yılın eğitim politikası MEB’de tartışılacakmış.

C)   Bu yıl ODTÜ’ye girmek istiyormuş.

D)   Gelecek yıl staj yapmak için ABD’ne gidecek­miş.

E)   TV’de bu akşam ödül almış bir film gösterilecekmiş.

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmamıştır?

A)   Hiçbir suçlamadan korkmuyorum, benim an­lım ak.

B)   Her sınıfta atmış kişi var, burada eğitim mi olur?

C)   O arkadaşlarına süpriz yapmayı çok sever.

D)  Onun bu davranışı içimde bir uhde olarak kaldı.

E)   Lütfedip sözümü dinlerseniz memnun olaca­ğım.

6.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)        Durum diye bir laf var, buyrunuz size durum

Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum

B)        Sen, kaçan bir ürkek ceylansın dağda

Ben, peşine düşmüş bir canavarım

C)        Seni korkutacak geçtiğin yollar

Arkandan gelecek hep ayak sesim

D)        Kimsesiz odanda kış geceleri

İçin ürperdiği demler beni an

E)         İstersen dünyayı çağır imdada

Sen varsın dünyada bir de ben varım

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmamıştır?

A)   Günümüzde insanların halinden anlıyan kal­madı pek.

B)   Köy halkı kayıp olan çocuğu arıyordu her ta­rafta.

C)   Demekki, bilgiçlik taslamanın hiçbir yararı yok­muş.

D)   Ferhat usta, yemekleri pişirmiş, bizi bekliyormuş.

E)   İlkbaharın gelmesiyle bütün doğada bir can­lanma olur.

8.    Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapıl­mıştır?

A)   Üç beş ağaç kesmekle orman mı biter?

B)   Bu alanda geçen yıl ikiyüz kişi toplanmıştı.

C)   Kalabalığın içine karışan hırsız yakalanamadı.

D)   Bu kitabı kimden aldığımı hatırlamıyorum.

E)   Doğrusu buna hiç de şaşırmadım.

9.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Bu ormanda daha çok, çam ağacı varmış.

B)   Kadın, savaşta ölen kocasının resmîni cüzda­nında saklıyor.

C)   Birkaç kuruş kazanabilmek için evlere temiz­liğe gidiyordu.

D)   Terk edilen bu evde fareler yaşıyor.

E)   Kitapta ayırımına varamadığım bir yığın konu var.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle­rin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Doktor Ahmet, akşamleyin buraya gelecek.

B)   Çamlıca Mahellesi’nde yaklaşık beş yıl oturmuş.

C)   Önümüzdeki hafta güney Ege yağışlı geçecek.

D)   Beğenerek okuduğum şiirlerden biridir Ses­siz Gemi.

E)   O gün İstiklal Caddesi’nde olaylar çıktı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)   Burada yatan şehitlerin çoğu Kurtuluş Savaşı’nda yaşamını yitirmiştir.

B)   19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk, mücadeleye buradan başlamıştır.

C)   Mektubuna, Sayın Cumhurbaşkanı, diye baş­lamıştı.

D)   Büyük davetler Çırağan Sarayı’nda veriliyor artık.

E)   Onun iş yeri bu binanın III. Katında bulunu­yor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazıl­ması gereken “de” ayrı yazılmıştır?

A)   Size kitabın ben de olduğunu söylemiştim.

B)   Sekiz sene onun da sesini buradan dinledik.

C)   Bu mahallede oturacak bir ev arıyordu da.

D)   Hastaya biraz kendi sıcaklığımızı da hissettir­meliyiz.

E)   Bereket versin barıştılar da biz de kurtulduk sonunda.

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)   Elektrik o zamanlarda köylere henüz teşrif et­memişti.

B)   Savaşlarda biyolojik silahlar kullanılıyor ne ya­zık ki…

C)   Okuduğum antolojide ünlü şairlerin pek bilin­meyen şiirleri yer alıyordu.

D)  Astronomi, günümüzün en çok ilgi gören alan­larından biridir.

E)   Akşamki tören sırasında çok dıramatik anlar yaşandı.

CEVAPLAR

1-A 8-B
2-E 9-E
3-E 10-C
4-D 11-E
5-E 12-A
6-A 13-E
7-E