Yazım Kuralları / İmla Kuralları – 7

YAZIM KURALLARI – 7

1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf­lerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Gazetedeki Kulis adlı köşesinde çoğu zaman edebiyat eleştirileri yapardı.

B)   Bu dergide Sanat eserlerinin niteliğiyle ilgili yazılar bulacaksınız.

C)   En beğendiğim deneme kitaplarından biriydi Değinmeler.

D)   İlk öykülerinin bulunduğu Küçük Dünya, ona bir de ödül kazandırdı.

E)   Sizden Gelenler köşesinde, okuyucuların mektuplarını yayımlıyor.

 

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Salonu dolduran üç yüz kişi doyulmaz bir ge­ce yaşadı.

B)   Sizinle saat 5’te postanenin önünde buluşalım.

C)   Bu gece 16’ıncı yaş günümü kutlayacağım.

D)   Bu ülkenin topraklarının %80’i ormanlarla kaplıdır.

E)   Cumhuriyetin 75. yaş gününü kutladık.

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazıl­ması gereken “de” ayrı yazılmıştır?

A)   Bekleyin, ben de sizinle geleceğim.

B)   Şu çantayı da arabaya koyabilir misiniz?

C)   İsterseniz size bir de hikaye anlatayım.

D)   Benim için iki de uygun üç de.

E)   Çantasını tren de unuttuğunu, sonradan fark etmiş.

 

4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmala­rın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Babası iki yıl önce MEB’den emekli olmuş.

B)   AB’ye girebilmek için gereken kanunları meclis bu hafta onaylayacakmış.

C)   Düğünde kameraya aldığı görüntüleri CD’ye aktardı.

D)   Geçen yıl ODTÜ’den mezun olduktan sonra, bir şirkette işe girmiş.

E)   Olimpiyatlar dolayısıyla çıkarılan pullar 1 mil­yon Lr’dan satışa çıkarılmış.

 

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmamıştır?

A)   Çevreden üç – beş kişi bulun da şu arabayı ça­murdan çıkaralım.

B)   Evleri Dilaver mahallesinin arka sokaklarında bir yerdeydi.

C)   En beğendiğim kentler arasında Samsun’da  vardır.

D)   Sınıf başkanlığı için yapılan seçimi Kürşat’mı kazandı?

E)   17 Ağustos 1999 günü hafızalarımızdan asla silinmeyecek.

 

6.    Yazımla ilgili olarak aşağıda verilen kurallar­dan hangisi yanlıştır?

A)   Bağlaç olan “-ki” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz.

B)   İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

C)   Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.

D)  Türkçe’de özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.

E)   Yön bildiren sözcükler, yönünü bildirdiği isim­den önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harfle yazılır.

 

7. Yabancı dillerdeki kurallara göre yapılmış isim ve sıfat tamlamaları ya da kalıplaşmış ifadeler bitişik yazılır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyma­maktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)   Şu darıdünyadan iyi gün görmeden gitti za­vallı.

B)   Böyle gayriciddi adamlara hüsnükabul gös­termemek gerekir.

C)   Eğer bir sürçi lisan etmişsek affedin.

D)   Bankadaki bütün parasını çekip gayrimenkule yatırdı.

E)   Başbakana suikast hazırlığı içindeyken yaka­lanmış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Biraz daha pasta alır mıydınız?

B)   Okulun geçen yıl bitmemiş miydi?

C)   Geziye onu davet etsem mi etmesem mi ka­rar veremedim.

D)  Akşam oldumu bütün köy halkı köy meyda­nında toplanır, eğlenirdi.

E)   Hele bir de yalan söylemesi yok mu, aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor.

 

9.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Sandımki bu konuda sen de benim gibi dü­şünüyorsun.

B)   İstanbul öyle bir şehirdir ki orada tarihin her döneminden izler bulabilirsiniz.

C)   Filmden öyle etkilenmişim ki sokakta gezer­ken bile içim ürperiyor.

D)   Bu para ne ki, bununla bir öğün yemek ancak yenir.

E)   Caddenin karşısındaki dükkanda aradığın her şeyi bulabilirsin.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sö­zün yazımı yanlıştır?

A)   Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum

B)   Mademki istiyorsun, öyleyse durma, git

C)   Bugünkü aklım olsaydı, harcar mıydım gün­lerimi

D)   Desemki vakitlerden bir nisan akşamıdır

E)   Oysaki sabah olmak bilmiyor

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A)  Bana bir şey olmaz, merak etmeyin.

B)  Her şey bir tatil günü başladı.

C)   Herkese hediyeler alındı, ona hiçbir sey alın­madı.

D)   Onunla aramızın bozulmasına neden olan bir çok sey var.

E)   Çocukluğumda ne çok un helvası yerdik.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı-şı söz konusudur?

A)   Sorunlarımız halledilinceye kadar buradan ayrılmayacağız.

B)   Askere giderken onu yolcu etmeye gitmiştim.

C)  Yapılan açıklamada anlaşılmıyacak pek bir şey göremedim ben.

D)   Bize nasıl böyle davrandı, aklım almıyor doğ­rusu.

E)   Hiç kimse onun yerini tutamaz bana göre.

 

13. Beş, altı (I) yıl oluyor; bir dizi yazı için Kütahya’daydım.(II) Tarihi eserleri dolaşırken bir ara elimi, yüzümü (III) yıkamak için yer aradığımda yaşlı bir amca heyecanla, (IV) istekle evine çağırdı. (V)

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangi­sinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) l.          B) II.          C) III.          D) IV.         E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Bu konuyu daha önce de konuşmamış mıy­dık?

B)   Bu kez güneş tutulması ülkemizden de izlenebilecekmiş,

C)   Bilim adamları Kuzey Anadolu’daki fay hattı­nın sürekli hareket ettiğini söylüyor.

D)   Öğrenciler utana sıkıla müdürün odasına gir­diler.

E)   Bu kitapların her biri bir şaheser bence.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Aklına babasının büyük zorluklarla onu okut­tuğu geldi.

B)   İnsanlar, neden bu küçük meydana toplan­mışlar?

C)   Bir hafta sonra Konya’ya gitmeyi düşünüyor.

D)   Göstericiler, İstiklal caddesindeki mağazaların camlarını kırdılar.

E)   Son paketi de yerine ulaştırınca evine gitme­ye karar verdi.

CEVAPLAR

1-B 9-A
2-C 10-D
3-E 11-D
4-E 12-C
5-E 13-A
6-A 14-B
7-C 15-D
8-D