Anlatım Bozukluğu – 10 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 10

1. Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “sık sık” sözü atılarak

B) “kelimesinin” yerine “kelimesi” sözcüğü getiri­lerek

C) “geçmektedir” yerine “geçer” sözcüğü getiri­lerek

D) “kelimesinin adı” yerine “kelimesi” sözcüğü ge­tirilerek

E) “tabletlerinde” yerine “tabletlerindeki” sözcüğü getirilerek

(ÖSS 1991)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Güzel  sanatlar,   insanın  duygu  dünyasını zenginleştirir.

B) Çarşıya çıkarken para çantamı yanıma al­mamışım.

C)Son aldığım kitabı bir türlü okuma fırsatı bula­madım.

D) Okul öncesi döneminde, çocuk tiyatrosunun önemli bir yeri vardır.

E) Sergideki resimlerimin hepsi kendi eserimdir.

(ÖYS 1987)

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” ke­limesinin çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz?

A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için olduğunu sanıyorsa aldanıyor.

B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini arıyor.

C) O da herkes gibi kendi hakkına razı olmalıdır.

D) Herkesi kendi gibi düşünmeye zorluyor.

E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş.

(ÖSS 1985)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yarın, uzun sürecek bir iş gezisine çıkıyorum.

B) Kızımı Fransızca kursuna kayıt yaptırmak isti­yorum.

C)  Telefonumu nerede bıraktığımı hatırlamıyo­rum.

D)  Bu kursta, güzel konuşmanın inceliklerini öğreniyorum.

E)  Davete katılanların hemen hemen hepsini tanıyorum.

(ÖSS 2009)

 

5. Sanatçı, son günlerde okuduğu ve ilginç buldukları üzerine şunları söylüyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapıl­malıdır?

A) “günlerde” yerine “zamanlarda” sözcüğü geti­rilmeli

B} “bulduklarından sonra “kitaplar” sözcüğü geti­rilmeli

C) “ilginç” yerine “önemli” sözcüğü getirilmeli

D) “buldukları” yerine “bulduğu kitaplar” sözü ge­tirilmeli

E) “şunları” yerine “düşüncelerini” sözcüğü geti­rilmeli

(ÖYS 1990)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) En çok sevdiği şey, ormanda yürüyüş yap­maktı.

B) Onu tanıyan herkes, kendisinden övgüyle söz ederdi.

C) Amacı, arkadaşlarını ikinci, kendisini birinci plana çıkarmaktı.

D) Beğenmediğim yanlarından biri de herkesi eleştirmesiydi.

E) Eski dostlarıyla pek çok görüşmek istemezdi.

(ÖYS 1991)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yapıtlarındaki kişilerin, kendi aralarında didiş­meleri, eğlenceleri, oynanan oyunlarıyla kasaba yaşamı hakkında ipuçları veriyorlardı.

B) Güldürü öğelerine bolca yer verdiği ilk dönem romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.

C)Güç koşullar altında yaşayan insanların so­runlarını toplumsal açıdan ele almış, dönemin ahlak anlayışını yansıtmıştı.

D) Bu dergiyi okumaya başladıktan sonra edebi­yata ve tarihe duyduğu ilgi artmıştı.

E) Türkçenin inceliklerinden yararlanarak yaptığı çevirilerle dilimize elliye yakın yapıt kazandır­mıştı.

(ÖSS 2004)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Önemsiz şeyler üzerinde boşu boşuna zaman harcadı.

B) Görüşleri doğru ya da yanılmış olabilir.

C) Dünyada kaç canlı türü olduğu bilinmemekte­dir.

D) En çok tartışılan konulardan biri de müziktir.

E) Doğanın kış aylarında başka bir çekiciliği vardır.

(ÖSS 1989)

 

9. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Nesne eksikliğinden

B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

C) Tamlayan eksikliğinden

D) Yüklemin olumlu olmasından

E) Tümleç eksikliğinden

(ÖSS 2005)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu, cümlenin uygun bir yerine “ona” sözcüğü eklenerek giderilebilir?

A) Elbiseler dolaplara özenle yerleştirilir, güve yemesin diye elbise aralarına naftalin konurdu.

B) Çocuk bir yandan yaralı kuşa korkuyla bakıyor; bir yandan da onu sevmek istiyordu.

C) Annesi çocuğunun aç olmadığını biliyor, ama yine de pastadan yemesini istiyordu.

D) Ali, arkadaşı Mustafa’yı hem çok seviyor, hem de kimi davranışlarından dolayı kızıyordu.

E) Otobüsler buraya gelince duruyor, bekleyen yolcular bindikten sonra yeniden yola koyulu­yordu.

(ÖSS 1996)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yetkililer, bu konuda uluslararası işbirliği yapıl­masına karar verdiler.

B) Siyasi,    askeri    ve    ekonomi    alanlarında görüştüler.

C) Üye olan ülkelere toplantı konusunda bilgi ver­ilmesini gerekli gördüler.

D) Toplantıda,  herkesin tartışmalara katılması gerektiğini söylediler.

E) Gelecek toplantıda ele alınacak konuyu be­lirlediler.

(ÖSS 1998)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Makinenizi, arkadaki açma – kapama düğme­sine basarak kapatmanız gerekmektedir.

B) Daha fazla bilgi edinmek için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz.

C) Bilgisayarınızın bozuk olup olmadığını öğrenebilmek için onu bir teknisyene göster­melisiniz.

D) Bu bölümde, bilgisayarınızı nasıl kuracağınız ve nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

E) Bu kılavuzda sizi belli türdeki bilgilere uyarmak için bazı özel işaretler kullanılmıştır.

(ÖSS 1999)

 

13. Enerji (l) çocuklar (II) ergenlik çağındakiler ve (III) hastalık sonrası güçlenme (IV) dönemindeki kişiler için (V) önemlidir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisine “özellikle” sözcüğü getirilemez?

A) I.          B)II.          C) III.          D) IV.          E)V.

(ÖSS 1993)

 

14. Kendisine söylenen bu sözü duyar duymaz

I                 II             III

oturduğu yerden  ayağa kalktı, kürsüye

IV           V

yöneldi.

Bu cümlede, altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır?

A) I.          B)ll.          C)III.          D) IV.         E) V.

(ÖSS 1992)

CEVAPLAR

1.D 6.C 11.B
2.E 7.A 12.E
3.C 8.B 13.D
4.B 9.C 14.E
5.D 10.D 15.

 

Bunları da gezebilirsin.

Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …