Babür Şah Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Babür Şah Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Çağatay edebiyatının ünlü şair­lerindendir. Çağatay edebiyatının Ali Şir Nevai‘yle birlikte en büyük şairle­rindendir. Ayrıca Hindistan’daki bü­yük Türk İmparatorluğunun kurucu­sudur. Hayatı savaşlarla ve macera­larla geçmiştir.

Çağatay nesir dilini en ileri bir sanat dili hâline getir­mek için çabalamıştır. Babür Şah, çeşitli türlerde eser­ler vermesine karşın edebiyattaki ölümsüzlüğünü şiir­lerinden çok, nesirlerîyle sağlamıştır. En tanınmış ese­ri, Türk – Çağatay nesrinin en güzel örneği sayılan “Babürname”sidir. Bu eserinde anılarının yanı sıra, gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini aktarır. Bu eser, anı özelliği taşımakla birlikte Türk gezi edebiyatının da ilk örneklerinden sayılır.