Çokluk Eki (-lar/-ler) Cümlede Hangi Anlamlarda Kullanılır?

ÇOĞUL EKİ : (-ler / -lar)

Tekil adları çoğul yapmak için yani varlığın birden çok olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bütün gözler seni aradı dün akşam.

Sözlerim sana bir şey ifade etti mi?

Adlara gelerek değişik anlamlar katar:

Hafta sonu amcamlarda kaldım. (aile)

İçler acısı bir durumla karşılaştım. (abartma)

Akşamları sahilde dolaşmayı severim. (genelleme yaparak “her” anlamı)

Bu vatan daha nice Atatürkler yetiştirir. (benzerleri)

Gece iki üç sularında bir gürültüyle uyandım. (yaklaşık)

Müdür Beyler henüz dönmedi, efendim. (saygı)

Barış Manço, 1970’lerde sesini “Dağlar Dağlar” ile duyur­muştu. (on yıllık dönem)

İki inekleri, üç koyunları vardı. (düşmüş olan tamlayanın çoğul olduğunu)

Bir zamanlar her hafta sinemaya giderdik. (geçmişte kalan sü­rerlilik)

Onlar basamağını öğreneceksiniz bugün. (basamakların ayrımı)