Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 10

TYT Türkçe konularından Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili  bu bölümde 17 soru vardır. Kendinizi denemek için iyi fırsat. Başarılar dilerim

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznesi ortak bir sıralı cümledir?
A)   Geç oldu, bir an önce eve gidelim.
B)  Rüzgâr çıktı, ortalığa bir serinlik yayıldı.
C)  Çiçekleri severim, onlar sevginin simgesidir.
D)   Yaz geldi, artık tatil zamanıdır.
E)   Bahçeye çıktı, ağaçların altına oturdu.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A)  Sarsıldı uzakta saat sesleri
B) Önümde canlandı bütün bir senem
C)   Sonsuz bir hicrandı bütün nasibi
D)   Hatırlattı bana sisli göklerden
E)   Düşündüm senenin son gecesini

3. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümle durumundadır?
A) Öyle ya, değirmende ağartmamıştı bu sakalı
B) Düşmekle bitmeyen bir dipsiz uçurum açılmıştı önünde
C) Biliyordu ya bilmezden geliyordu işte
D) Bin bir haşarat,  börtü böcek can derdindeydi
E) Uzakta bir satıcı yahut bir çocuk sesi

4. Tarihe baktığımızda, ilk günden bugüne süregelen toplumsal savaşımların, günümüzdeki bunalımların temelini oluşturan çok çeşitli nedenleri arasında konuşabilme hakkı isteği, özlemi ile konuşturmama baskısı arasındaki zıtlığın da önemli bir etmen olduğunu görüyoruz.
Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?
A)4              B)5        C) 6          D) 7           E) 8

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
A)   Atına bakan, ardına bakmaz.
8)  Gün doğmadan, neler doğar.
C)  Gün geçer, ömür tükenir.
D)  Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
E)  Denize düşen yılana sarılır.

6. Sıralı cümlelerde özneler, tümleçler ya da her ikisi ortak olabilir.”
Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?

A)   Dost başa düşman ayağa bakar.
B)   Ne verirsen elinle, o gider seninle.
C)  İşten artmaz, dişten artar.
D)  Bal bal demekle dil tatlanmaz.
E)   Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik kullanılmamıştır?
A) Çocuklar çevrelerinde bulunan kişilerin dilleriyle konuşmaya başlarlar.
B)  Konuşmayı hepimiz duyduğumuz sesleri taklit ederek öğrendik.
C) Çocuklardan ancak bir bölümü yaşamları boyunca sözlü anlatım güçlerini geliştirebilirler.
D) İnsan zamanla, durumlara ve konulara göre etkili konuşabilmeyi öğrenir.
E) İyi bir koşmanın, başarıyı hazırlayan etkenlerden biri olduğunu bilmeliyiz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiille kurulan bir yan cümlecik nesne görevindedir?
A) Televizyon, yurdumun insanlarına yarar getirmekten çok zarar vermiştir.
B) İnsanlarımız iyi program, kötü program ayrımı yapmadan her şeyi izliyorlar.
C) İletişim araçlarına kimsenin bir şey diyeceği yok.
D) Televizyon izlemeyi vazgeçilmez bir gereklilik olarak görmeyelim.
E) Gençlerimizi bilimsel ya da kültürel programları izlemeye teşvik etmeliyiz.

9. (I) Yağmur nihayet geldi. (II) Ruhumuza da iyi gelir belki, iyilik gelir. (III) Yağmur yazıya da iyi gelir mi? (IV)Ruha deli yağmurlar gerekir. (V) Bu yağmuru elime yüzüme bulaştırmalıyım.
Bu parça ki numaralanmış cümlelerin hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?
A) I.          B)   II.        C) III.      D) IV.        E)V.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik zarf tümleci görevindedir?
A) Neleri, nasıl yazdığımdan habersiz bir topluluk önünde konuşmak büsbütün güç.
B) Kendimi, böyle bir baskıyı beklemediğimden, budanmış gibi hissediyorum.
C) Beni bugüne getiren yazarlığımdır, başkalarının yardımı değil.
D) Onu ben geleceği parlak bir yazar olarak gördüğümü söylemiştim.
E) Ben bu toplantıda aydın kişiler arasında bulunduğuma inanıyorum.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik özne görevindedir?
A) Ses ile kişilik arasında yakın ilişki bulunduğu herkesçe biliniyor.
B) Kendini görmeden sesini işittiğimiz bir insanı rahatça tanıyabiliriz.
C) Konuşanın sesine göre yaşını bile tahmin edebiliriz.
D) Eğitimsiz insanların sesi, hoşa gitmeyen bir nitelik gösterir.
E) Bir insanın karakteri ses tonuna bakılarak anlaşılabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir cümle değildir?
A)   Yandı bir başka iniltiyle bu akşam baykuş
B)   Geçti enginden akıp ince, kızıl bir yelken
C)   Pembe vadiye inerken deli rüzgâr uyandı
D)  Ta uzaklarda içinden yanarak coştu kaval
E)   Ah bu akşam bu yanış, gurbeti anlattı bana

13.Herhangi bir nedenle söylenmiş cümlelere ses tonumuzla duygu değerleri katabiliriz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Bir konuşma yapmak zorunda kaldığımda yazdığım bir yazıyı çıkarıp okurdum.
B) Sıkıcı bir şeyi dinleyenler kadar okuyan da sıkıntıdan patlar.
C) Kaç kez atladığım oldu okuduğum yazının bölümlerini.
D) Öğretmenimizin derste şiir okuyuşuna hayran kalırdık.
E) Şiir yazmak kadar, yazılan şiiri iyi okumak da önemlidir.

14. Çekimli fiiller yüklemin bir öğesi durumunda bulunarak yan cümlecik görevinde kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kullanım görülmektedir?
A) Güneş geceleri kaybolur, gündüzleri bulutla örtülür.
B)  Ne gece ne gündüz onun ışığını karartamaz.
C) Ülkemizin üstüne korkunç, karanlık bir gece çökmüştü.
D) Senin hava düzelir sözünden dolayı ceket giymemiştim.
E) Yağmur başlamadan önce kendimizi korunaklı bir yere atmalıyız.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basittir?
A) Roma’nın adını mutlaka duymuşsunuzdur tarih kitaplarından.
B) Eski zamanların soluk alıp verdiği bir kesittir Roma.
C) Sarayın salonuna dünyanın sonunu betimleyen el emeği bir fresk yapılmış.
D) Buranın eski çağdan günümüze birçok sanat yapıtını barındırdığını söylemeliyim.
E) Sayılamayacak kadar çok çeşme var bugün Roma’da.

16. Yol boyu kavak ağaçları. Köprü ve yokuş yukarı dar bir sokak. Sokağın bitiminde bir kedi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya atladı. Baktım, baca tütüyor. Kül rengi yoğun bir duman, rüzgarda savruluyordu. Bu dumanın arasında kayboluverdi kedi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Sıralı cümle                    B)  Bileşik cümle
C) Eksiltili cümle                  D)  Devrik cümle
E)  Kurallı cümle

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A)  Kalabalık bir kent değil burası.
B)   Her gün buraya geliyorum ben.
C)   Birden karşıma bir meydan çıkıyor.
D)  Meydanı bulmakta hep güçlük çekiyorum.
E)  Dar sokakları hep birbirine karıştırıyorum.
CEVAPLAR

1

E

10

B

2

C

11

A

3

E

12

A

4

C

13

D

5

C

14

D

6

E

15

A

7

C

16

B

8

D

17

D

9

B