Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 11

TYT Türkçe konularından Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili  bu bölümde 15 soru vardır. Kendinizi denemek için iyi fırsat. Başarılar dilerim 

1. İki kıtayı birbirinden ayıran İstanbul Boğaz’ı çok güzeldir. Boğaz, hem tarihi yalılardan hem de yemyeşil doğadan alır güzelliğini. Özellikle gün batımını Boğaz’da seyretmek ayrı bir keyiftir. Ayrıca Boğaz’dan geçen gemiler ayrı bir hava katar manzaraya.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  İsim cümlesi
B)  Bileşik cümle
C)  Devrik cümle
D)  Fiil cümlesi
E)  Sıralı cümle

2. Kırlarda gezintiye çıkan bir adam bir koza gördü. Kozanın açılmasına çok az bir zaman kalmıştı. Adam bunun bir kelebek kozası olduğunu anlamıştı. Böyle bir fırsat kolay ele geçmez, diye düşündü, beklemeye başladı sabırsızlıkla.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  Fiil cümlesi
B)  Sıralı cümle
C)   Kurallı cümle
D)  İsim cümlesi
E)  Bileşik cümle

3. Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A)  Bölmüş saadetimizi çizgisi yurtların
B)  Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız
C)   Bu ılık yaz yağmuru yeşertir yüreği
D)  Elmanın yarısı soğuk yarısı sıcak
E)  Son ozanı ben olayım bu özlemin

4. Karlı bir kış günüydü. Trenle Viyana’ya gidiyordum. Elimde, Kafka’nın bir romanı vardı. Buğulu pencerenin ardından beyaza boyanmış ovayı seyrediyor, sonra kitaptan birkaç satır okuyordum. Kitabı okudukça Viyana gözümün önüne geliyordu. Şehre yaklaştıkça heyecanım bir kat daha  artıyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  Devrik cümle
B)   İsim cümlesi
C)  Bileşik cümle
D)  Kurallı cümle
E)  Sıralı cümle

5. (I) Bu büyük şairimizi görmedim, tanımadım ben. (II) Şiirlerini, yazılarını, günlüklerini okudum. (III) Bir de dostlarından, dostlarının dostlarından  ona dair hatıralar dinledim. (IV) Bütün bunlar, bende onunla ilgili bir sanatçı portresi oluşturdu. (V)Öncü, yenilikçi, özverili, çalışkan bir edebiyat adamı…
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. bağımlı sıralı cümledir.
B) II. de birden fazla nesne vardır.
C) III. basit yapılı bir cümledir.
D) IV. bileşik yapılıdır.
E)  V. eksiltili cümledir.

6. Yüksek kayalarla çevrili kıyı yollarına saptık kentin. Önlerinde verandaları bulunan evleri, hediyelik eşya satan dükkanları ve bir tek otun bulunmadığı parkları geçtik. Altı yola ayrılan  sapağın çevresinden dönerken jipin kapısının koluna sıkıca tutundum. Buradan çıkınca güneşi
arkamıza aldık, yöneldik yemyeşil dağlara  doğru.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  Sıralı cümle
B)  Fiil cümlesi
C)  Bileşik cümle
D)  İsim cümlesi
E)  Devrik cümle

7. Soğuk bir kış günüydü. Havada kar taneleri uçu­şuyordu sürekli. Rüzgar, çam ağaçlarının karla kaplı dallarında ıslık çalıyordu adeta. Köylüler, çok soğuk olduğu için evlerinden bile çıkamıyordu. Karın dinmesini dilemekten başka bir şey gelmiyordu ellerinden.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)   İsim cümlesi
B)   Devrik cümle
C) Bileşik cümle
D)  Bağlı cümle
E)   Fiil cümlesi

8.    (I) Kendi kendini idare edebilmek, olgun insanların belli başlı niteliklerinden birisidir. (II) Başkalarına dayanmadan yürümek, kendi başına karar verebilmekle mümkündür. (III) Yetişkinler arasına katıldığınız zaman, birçok işinizi kendiniz yapa­caksınız. (IV) Toplumsal bakımdan olgun bir insan, her zaman başkalarının yardımına muhtaç olmaz. (V) Ailesini ve başkalarını kendisine hizmet etmekle yükümlü  saymaz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.          B)  II.        C) III.       D) IV.         E)  V.

9. Aşağıdaki  cümlelerden  hangisi  öznesi  ortak bir sıralı cümledir?
A)   Bahar geldi, bütün doğa yeniden  canlandı.
B) Kar, yeryüzünü beyaza boyadı, çocuklar buna çok sevindi.
C) Sıcaklar gün geçtikçe artıyor, insanlar evlerinden çıkmaya korkuyor.
D) Rüzgar akşamları dağlardan esiyor, sıcak havayı birazcık da olsa serinletiyor.
E) Mevsimler, insan psikolojisini etkiliyormuş, bunu araştırmacılar söyledi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
A) Yazar ile okuyucuyu birleştiren kuşatıcı bir bağdır dil.
B)  Şair, yazar, dilden aldığı güçle yaşar.
C)  Dil dışında olanı dile getirene yazar denmez.
D) Dilin hakkını vermeyen yazar, hiçbir şeyin hakkını vermez.
E) Dil hazırlop değerleri başkalarına aktaran rastgele bir etken değildir.

11. Yazar, kitaplarını okur için yazar. Yazarların varlığı, okurun göstereceği ilgiye bağlıdır. Kimi yazarlar, kitapçılara giderek kitaplarının satılıp  satılmadığını gizli gizli öğrenmek ister. Bunlar gerçek yazar olamaz. Gerçek yazar, titizlikle  hazırladığı kitabını yayımlar, sonra okurun kitabına nasıl bir tepki vereceğini bekler.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  Fiil cümlesi
B)   Devrik cümle
C)  Sıralı cümle
D)   Bileşik cümle
E)  Kurallı cümle

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Bu bina yirmi yıl önce gördüğüm yapıların hiçbirine benzemiyor.
B) Bütün ovayı ayağımızın altına seren otelin penceresinden  güneşin batışını seyrettik.
C) Ufuktaki hafif bir sarılıktan başka, güneşin battığıyla ilgili hiçbir iz  yoktu.
D) İlkin dağların etekleri gümüş bir zırha benzeyen bir çizgiyle ovadan  ayrıldı.
E) Gözümüzün önünde sadece ışıktan bir göl meydana gelmişti.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Köprünün kuleleri ilk dikildiği zaman, köprü boğazın güzelliğini bozacak, diyenler  çoktu.
B) Boğaz Köprüsü dünyanın en güzel şehrine oturtulmanın  saygılı bilincinde bence.
C) Köprü de tıpkı camilerimiz, saraylarımız gibi, şehrin etrafındaki tepelerin kıvrımlarına uymayı bilmiş.
D) Yayalara köprüden geçme izni verildiği gün gidip  köprünün  ortasında duracağım.
E) Köprüden karşı kıyıya geçtiğimizde, bulutlar dağılmış, güneş açmıştı.

14. Hasta bakıcılar odama girdi. Onların bir şey söylemelerine fırsat vermeden yataktan indim.  Terliklerimi kolayca giydim. Kendimi yelkenli bir gemi gibi, talihin rüzgarına bırakmıştım. Odamdan ameliyathaneye nasıl geçtiğimi  bilmiyordum.
Bu parçada kaç tane yan cümlecik vardır?
A) 1           B) 2          C) 3           D) 4          E) 5

15. (I) Annem altmış beş yaşında. (II) Doktorlara ve hastanelere prim vermeyen bir insan. (III) Kendince mevsimine göre topladığı otları kurutup kaynatıp içen birisi.  (V)  Yaşama sevinci dolu, neşeli, pozitif enerji saçan birisi. (V) Onun yanında kendimi zaman zaman yaşlı hissettiğim olmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yan cümlecik yoktur?
A) I.          B)   II.       C) III.      D) IV.        E)V.
CEVAPLAR

1

E

8

D

2

D

9

D

3

D

10

C

4

A

11

B

5

D

12

E

6

D

13

E

7

D

14

C

 

 

15

A