Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 6

TYT Türkçe konularından Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili  bu bölümde 16 soru vardır. Kendinizi denemek için iyi fırsat. Başarılar dilerim.

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir?
A)  Biraz da şarkı söyleyelim.
B)  Sizin işiniz sadece çalışmaktır.
C)   O bizim eski bir tanıdığımızdı.
D)  Bahçedeki çiçekler çok güzeldi.
E)   Bardağın bir kenarı kırıktı.

2. Aşağıdakilerin  hangisi  yüklemine  göre diğerlerinden farklıdır?
A)   Bir gecemiz bile kalmadı mı dünyada
B)  Uykusuz olana bir yatak serin
C) Nerede şimdi o gök mavisi
D)  Büyürdü gitgide gölgesi uzakların
E)   Bana bir ölüm gibi sessizliğin kalırdı

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ünlem cümlesidir?
A)  Nasıl da özlemişim öğrencilerimi
B)  Ben öğrencilerimi çok severim
C) Bütün öğrenciler etrafıma toplandı
D)   Bugün okulda son günümdü
E)  Siz de gelecek misiniz benimle

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı bir cümle değildir?
A)  Adam göle uzun uzun baktı.
B)  Vadi baştan sona ağaçsızdı.
C)  Gözünü koyu kiremitlerle örtülü okula çevirdi.
D)  Buraları bu kadar ıssız görmemişti hiç.
E) Üzerinde kocaman bir kilit asılı olan kapıya yaklaştı.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem olumlu olduğu halde cümlenin anlamı olumsuzdur?
A)  Sen de bizimle gelecek misin?
B)  İhtiyacımız olanları alacak mıyız buradan?
C)  Böyle güzel bir teklifi reddeder miyim hiç?
D)  Başımıza gelenlerden haberiniz var mı?
E)  Artık öğle yemeklerini iş yerinde mi yiyeceğiz?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe  dizilişine  göre kurallı bir isim cümlesidir?
A) İstanbullular heyecanla Galata Kulesi’ne doğru koşuyordu.
B) Ahmet Çelebi, bıraktı kendini aşağıya Galata Kulesi’nden.
C)  Galata Kulesi’nin dibindeydi bütün  İstanbul halkı.
D) Ahmet Çelebi, akıllı olduğu kadar da cesaretli biriydi.
E) Galata Kulesi’nden uçup Üsküdar sırtlarına indi.

7. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz, kurallı bir fiil cümlesidir?
A) Bahçenin duvarları yüksek olduğundan bilemezdik  sokakta neler olup bittiğini.
B) Çocukken dallarından hiç inmezdim kocaman dut ağacının.
C) Bahçe kapısının yanında köpeğimiz için yapılan küçük bir kulübe vardı.
D) Yazları sabahın erkeninde çıktığımız bahçeden gece yarısına kadar içeri girmezdik.
E) Evimizin bulunduğu bahçede sayısız çiçekler, değişik meyve ağaçları bulunurdu.

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir?
A)  Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
B)  Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk  açıktı
C) Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde
D)  Uzun bir yolculuktan sonra  İncesu’daydık
E)   Bir handa yorgun argın, tatlı bir uykudaydık

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?
A)  Kahveciye alçak sesle bir şeyler söyledi.
B) Büyükanne üzgün bir bakışla yanındakileri süzdü.
C) Bu ihtiyar kadının genç bir damadı vardı.
D) Kış ortasında bir torba kömür alacak para bulamamıştı.
E) Küçük çocuk, serçesini kimsenin almamasına sevinmişti.

10. Bir yazarı başarılı kılan şey, özgün bir anlatıma sahip  olmaktır.
Bu cümlenin devrik, olumsuz, soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) özgün bir anlatıma sahip olmak bir yazarı başarılı kılan şeydir.
B) özgün bir anlatıma sahip olmak bir yazarı başarılı kılan şey midir?
C) Bir yazarı başarılı kılan şey midir özgün bir anlatıma sahip olmak?
D) özgün bir anlatıma sahip olmak değil midir bir yazarı başarılı kılan şey?
E) Niçin özgün bir anlatıma sahip olmak bir yazarı başarılı kılar?

11. (I) Anadolu’nun benim gezdiğim akşamında baharlar birbirine benzemez. (II) Zaten Anadolu  baharları arabalarla geçerken göze görünmez. (III) O yerlerde baharı ırmak kenarlarında dağlar ardında aramak gerekir. (IV) Yol üzerinde dört beş söğütle ucu bucağı görünmez ekin tarlalarından  başka bahardan bir işaret yoktur. (V) Hatta bazen saatlerce  gidersiniz  de bir  ağaç, bir  ekili toprak dahi bulamazsınız.
Bu parçada anlamına göre farklı olan cümleyle yüklemine göre farklı olan cümle aşağıdaki lerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) I. ve I.                      B) II. ve III.
C) III. ve IV.                 D) IV. ve V.
E) II. ve IV.

12. Buradaki binaların hepsi Ortaçağ’ın görkemli güzelliğine sahipti.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre bu cümleyle özdeştir?
A) Otobüsümüz deniz kenarındaki bir tesiste mola verdi.
B) Hava kararmadan  önce  kendimize  kalacak bir  yer bulmalıydık.
C) Burada, gezilecek bu kadar çok yer olacağını tahmin etmemiştim.
D) Uçağa binerken evimi ne kadar özlediğimin farkına vardım.
E)  Hiçbir şeyden değil, ama tatilimin bitiyor  olmasından üzgündüm.

13. Soru biçiminde hazırlanan, ancak cevap almak amacı taşımayan cümlelere “sözde soru  cümlesi” denir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek vardır?
A)   Bu kuşu kaça satıyorsunuz?
B)   Bu tabloya o kadar para verilir mi hiç?
C)  Bu resimleri gerçekten sen mi yaptın?
D)   Kardeşin bugün okula gelmedi mi hiç?
E) Sizin sınıfa da aynı edebiyat öğretmeni mi giriyor?

14. Eskiden burada denizin içine yapılmış lokantalar vardı.
Bu cümlenin devrik, olumsuz, soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eskiden burada denizini içine yapılmış lokantalar var  mıydı?
B) Eskiden var mıydı burada denizin içine yapılmış lokantalar?
C) Eskiden yok muydu burada denizin içine yapılmış lokantalar?
D) Niçin eskiden burada denizin içine yapılmış lokantalar vardı?
E) Eskiden yok değildi burada denizin içine yapılmış lokantalar.

15. Gerçekten de ağaçların arasına saklanmış bir kentti Saklıkent.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   Olumlu, devrik, fiil cümlesi
B)   Olumsuz, kurallı, isim cümlesi
C)   Olumsuz, devrik, ünlem cümlesi
D)   Olumsuz, devrik, isim cümlesi
E)  Olumlu, devrik, isim cümlesi

16.  Zamanın lekeleyemediği, gözleri kör edecek kadar  parlak  bir  görünüşü  vardır çöllerin.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)   Anlamca olumlu bir fiil cümlesidir.
B)   Eksiltili bir isim cümlesidir.
C)  Olumlu, kurallı bir isim cümlesidir.
D)  Olumlu, devrik bir fiil  cümlesidir.
E)   Olumlu, devrik bir isim cümlesidir.

CEVAPLAR

1

A

9

D

2

C

10

D

3

A

11

C

4

D

12

E

5

C

13

B

6

D

14

C

7

D

15

E

8

A

16

E