Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 7

TYT Türkçe konularından Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili  bu bölümde 16 soru vardır. Kendinizi denemek için iyi fırsat. Başarılar dilerim.

1. Doğa ve tarihin içi içe geçtiği, benzeri az bulunabilecek bir kent  burası.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   Olumlu, kurallı, isim cümlesi
B)   Olumsuz, devrik, isim cümlesi
C) Olumlu, devrik, fiil cümlesi
D)   Olumsuz, devrik, fiil cümlesi
E)   Olumlu, devrik, isim cümlesi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik vardır?
A) Tembellik, hayatı renksiz, neşesiz, ölü  bir külçe haline getirmektir.
B) Tembellik, vücudunu ağır bir yük gibi sürüklemektir.
C) Tembellik, büyük işler karşısında bütün şevkinin kaybetmektir.
D) Tembellik, kahvelerde gece yarılarına kadar pineklemektir.
E) Tembellik, ruhun kuvvetten düşüp  arzulara esir edilmesidir.

3. (I) Her yerinden imdat sinyali veren dünyamızın dörtte üçünü kaplayan denizlerimiz kirleniyor. (II) Şimdiye kadar denizleri hep çöplük olarak kullandık. (III)   Denizlerde hayattan eser yok  sanki. (IV) Nehirlerimizin de denizlerden aşağı kalır yanı yok. (V)  Oysa birkaç basit önlem, ölüme mahkummuş  gibi görünen buraları kurtarabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yan cümlecik yoktur?
A) I.      B) II.        C) III.      D) IV.         E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi iç içe bileşik cümle özelliği göstermektedir?
A) Bu akşam kültür merkezinde bir konser verileceğini duydum.
B) Panayırın açılması için bütün hazırlıkların tamamlandığını söylediler.
C) Eskiden bu kasabada yazları kiraz festivali yapılırdı.
D) Ninemin, benim çocukluğumda burası pazar yeriydi, sözüne hepimiz gülümsedik.
E) Bahar gelince kasaba halkı şehrin yakınındaki ormanlık alanda eğlenceler düzenler.

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi eksiltili bir cümle özelliği göstermektedir?
A) Düşüncemin olmadığı
Aynalarda ben varım
B) Ben yaşamak istiyorum
Şu ölümlü  dünyada
C)  Bu sayfa boş kalacaktı
Seni tanımasaydım
D) Saatler durdu kahrından
Paramparça oldu aynalar
E) Bulutlar üstünde, su kenarında
Yalnız hayal edilen hatıralar

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim – fiille kurulmuş bir yan cümlecik temel cümlenin öznesidir?
A) Bindiğimiz dolmuş, dün, köprünün orta yerinde bozuldu.
B) Arada bir, vapur gezisi yapmak, yorgunluğumuzu giderir.
C)  Tamirciler gelip arabamızı onardı.
D) Araba vapurunun güvertesinden, izlemeye doyamadığım  Boğaz’ı seyrettim.
E) Çamlıca’ya çıktığımızda bulutlar dağılmış, güneş açmıştı.

7. Ova yavaş yavaş, saf gümüşten altın rengine, oradan da akşam saatlerinin esmerliğine  geçti.
Aşağıdakilerden hangisi yapıca bu cümleyle özdeştir?
A) Ankara’nın iklim özelliği evlerin biçimlenmesinde önemli rol oynamış.
B) Evlerde malzeme olarak kullanılan ağaç, süslemede de önemli bir rol  oynamış.
C) Ahşap üstüne yapılan boyamalarda sarı, yeşil, krem rengi ağır basıyor.
D) Eski Türk evleri çağdaş mimarinin gerektirdiği bütün özelliklere sahiptir.
E) Kalın duvarlı, küçük pencereli alt katlar kışın kullanılmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik zarf tümlecidir?
A) Ekin tarlalarının arasında hasat zamanının yaklaştığını gösteren sarartılar belirmişti.
B) Bir sahille başlayan mavi göl, ufukta, ortası tümsek bir düzlük gibi  görünüyordu.
C) Sıra sıra dağların karları ve kaya yığınları arasında çam ağaçları fırça gibi duruyordu.
D) Pencerenin kırık camlarına yapıştırılmış kağıtları koparınca cam parçaları yere düştü.
E) üzerine kocaman bir kilit asılmış olan kapıdan içeriye gireceği günü düşündü.

9. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde  çekimli bir fiil yan cümlecik yapmıştır?
A) Beni soran olursa onlara alışverişe çıktığımı söylersiniz.
B) Bu akşam size uğrayıp sizinle bazı konuları konuşmak istiyorum.
C) Arabasını yanlış yere park edince görevliler onu uyardı.
D)  Bir odası yola bakan bu evi çok seviyordu.
E) Arkadaşlarıyla birlikteyken bile kendini yalnız hissediyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik  temel  cümlenin  nesnesi durumundadır?
A) Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık.
B)  Ekin tarlaları göz alabildiğine uzanıyordu.
C) Leylek kadar, canı sıkıldığına inandığım başka bir hayvan yoktur.
D)  Yol, gide gide bir gölün kenarına yaklaştı.
E) Bacadaki bir leylek bana hep etrafı kollayan gece bekçilerini anımsatır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik vardır?
A) Çocukluğumda evin bahçesindeki boşlukta top oynardık.
B) Kimse benim düşüncelerimi merak etmiyor mu?
C) Size bundan daha önemli bir sorunu söyleyeyim mi?
D) Gözlerime bakarak konuşmanı istiyorum senin.
E) Bu cadde, sokak satıcıları tarafından işgal edilmiş.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiille yapılmış bir yan cümlecik temel cümlenin do­laylı tümleci görevindedir?
A) Büyük yazarlar ömürlerinin yarısını okumakla geçirmişler.
B) Gerçek okuyucular hoşlarına gitmeyen konulardan bile saygılı bir dille söz eder.
C) Dünyada okumadığını söylemek cesaretini gösterecek çok az insan vardır.
D) On yıl önce beğenmediğiniz bir kitabı yeniden okuduğunuzda beğenebilirsiniz.
E) Okumayı öğrenmenin, sanatların en yücesi olduğunu düşünenleri takdir  ediyorum.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisi bileşik bir cümle özelliği göstermektedir?
A)  Açınca baharın dişi gülleri
Bir başka rüzgar eser bahçelerde
B) Aya haber sal, çıksın bu gece
Görünsün şöyle gönlümce
C) Yetişir koştum aşkın peşi sıra
Bitirdi beni bu içki, bu  kumar
D) Çabucak sapıver sokağına
Akşam karanlığı tekin değil
E) Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime
Ağaçların yeşilliği

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Nasreddin Hoca’nın türbesi Akşehir’in güneydoğusundaki mezarlığın ortasındadır.
B) Nasreddin Hoca’nın türbesi hakkında gerek kitaplarda gerek halk arasında birtakım söylentiler vardır.
C) Bir zamanlar türbenin kapısı açıkmış ve kapısında da kocaman bir kilit asılıymış.
D)  Nasreddin Hoca’nın hayatı ve şahsiyetiyle ilgili yeterince bilgi yoktur elimizde.
E) Akşehir, Nasreddin Hoca zamanında, medreseleriyle, Selçukluların önemli merkezlerinden biriydi.
CEVAPLAR

1

E

8

D

2

E

9

A

3

C

10

E

4

D

11

D

5

E

12

B

6

B

13

A

7

E

14

C