Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 8

TYT Türkçe konularından Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili  bu bölümde 17 soru vardır. Kendinizi denemek için iyi fırsat. Başarılar dilerim

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim – fiille kurulmuş bir yan cümlecik nesne görevindedir?
A) Onu evde yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.
B) Yazı yazmaktan ellerim nasırlaştı.
C)  Annesinin ardından ağlayışına çok üzüldüm.
D) Sizinle bu koşullarda karşılaşmayı istemezdim.
E)   Sırada bu şekilde oturmak çok sağlıklı değil.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yan cümlecik vardır?
A)  Denizin derinlikleri bin bir güzellikle doludur.
B)  İki hafta önce aldığım kazağı iade ettim.
C)  Depremde yıkılan binalar yeniden yapılacak.
D)  Kaçırılan çocuğun bulunması için çalışıyoruz.
E)  Okuduğunuz romanların adlarını yazınız.

3. Eski tiyatro binası, yüzlerce yıl süren  uykusundan nihayet uyandı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, bu cümledekiyle aynı görevdedir?
A) Sağlık alanına yapılan yatırımları küçük görmemek gerekir.
B) İnsanlar şimdilerde, içlerini ısıtan deniz kenarlarına akın ediyor.
C) Bilgisayar teknolojisi, hızına erişilmez bir biçimde gelişiyor.
D) Dağların yüksek kesimlerine çıktıkça ağaçlar seyrekleşti.
E) Gece olmasına rağmen ay ışığı etrafı gündüz gibi aydınlatıyordu.                                

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basittir?
A)  İşten erken çıkabilirsek sinemaya gideriz.
B)   Sınıfı geçemedim diye yas tutacak değilim.
C) Doktora yapabilmek için bu sınavı kazanmak zorundayım.
D) Anladım ki sen de bana yardım etmeyeceksin.
E) Yemek artıklarını evin yakınındaki boş araziye döküyorlardı.

5. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  yan cümlecik yoktur?
A) Kuzeyden esen rüzgar, sıcak havayı az da olsa serinletti.
B) Irmağın iki yakasına dağılmış eski bir kasabaydı burası.
C)  Soğuklar  başlamadan  yakacaklarımızı ayarlamak zorundayız.
D) Güneş doğar doğmaz tarlaya gider, sebzelerle ilgilenirdik.
E) Belediye binasının arkasındaki bir dükkanda ikinci el eşyalar satılıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat – fiille kurulmuş bir yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
A) Kitabın kapağını tasarlayan sanatçı oldukça yetenekliymiş.
B)   Bu şiiri senin yazdığından haberim yoktu.
C) Bir piknik ateşinden çıkan yangın, yüzlerce ağacın yanmasına neden oldu.
D) Etrafında sözünü esirgemez bir kişi olarak bilinirdi.   
E) Törende şiir okuyacak öğrencileri salonun arkasında topladılar.

7. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, olumlu bir fiil cümlesidir?
A)   Kendi bildiğini okuyan, inatçı bir adamdı.
B)  Ben ona inanır mıyım hiç?
C)  Bahçe kapısı, güllerle bezeli bir yola açılıyor.
D)   Babası ona bu yıl da ayakkabı alamadı.
E)   Meydana ulaşmak için diğer yoldan gidiniz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik bağ – fiille yapılmıştır?
A)   Eve yaklaştıkça içimi bir heyecan kapladı.
B) Gece geç döneceğini neden söylemedin bana.
C) Cüzdanımı evde unuttuğumu otobüste fark ettim.
D)  Geniş bir evde oturmayı herkes ister.
E) Söğüt ağaçlarının yere değen dallarını kesmeye kıyamadım.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eksiltili cümle vardır?
A) Bal rengi bir tatlılık
Çöktü gözlerinize
B) İndi solgun ve ılık
Ay ışığı denize
C) Birden gülümseyen yüzün
Sabahların aynasında
D) Sulara ruhunuzun
Tadını bıraktınız
E) Baktınız uzun uzun
Bu sulara baktınız

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuz bir cümledir?
A)  Burada anlatımın eksikliğinden söz ediliyor.
B) Yazar insanların tek yönlü olarak ele alınmasına karşı çıkıyor.
C)  Yazar olaylara köylülerin gözüyle bakmış.
D) Sanatçı, eserinde başkalarının değil kendinin beğenisini esas almalıdır.
E) Romancı, hayal gücünü göstermek için de olsa gerçeklerden kaçmaz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?
A)   Ben onu incitecek söz söyler miyim hiç?
B)   Böyle bir geceye katılmaz olur muyum?
C)  o derse erkenden geldi mi ki bugüne dek?
D)  Hiç onun sözüne inanır mı insan?
E)   Siz gelmeden gidecek değildim herhalde.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?
A)   Hangi odada bekleyecekti o beni
B)   Saat kaçta buluşacaktık onunla
C)  Nerelerdeydin sabahtan beri
D)  Bilmem ki bizi kimin, niçin aradığını
E)   Siz de mi bana inanmıyorsunuz

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?
A)  Artık bahtın açıktır uzun etme arkadaş
B)  Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden
C)  Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri
D)  Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
E)  Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A)  En ileri uluslar geçmişlerini en iyi bilenlerdir.
B) Anılar bir anda çocukluğunun uzak bir gününde yaşatır insanı.
C)  Benimle  ne ilgisi  var  resimde  gördüğüm soluk yüzlü çocuğun.
D) Sanatın insanların aklını ve yüreğini etkileme gücü vardır.
E) Yüreğimi burkan bu olay hiç çıkmıyor aklımdan.

15. Eserin üslubunun da göz önünde bulundurulması gerekir iyi bir çeviride.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine, öğe dizilişine ve anlamına göre bu cümleyle özdeştir?
A) Durmayan bir gelişme ve değişme çağları birbirine bağlar.
B) Her şair aynı yazgıyı paylaşır toplumu oluşturan öteki insanlarla.
C) Vaktimin boşa gittiğini düşünmem asla, bir kitap okurken.
D) Çağdaş kültürden, çağdaş edebiyattan kopuk, yazarlarımızın çoğu.
E) Dünyayı ve insanı kavramak sanat yoluyla olanaklıdır ancak.

16. Sözlü halk edebiyatı belki de insanlıkla yaşıttır. Yazılı edebiyat bir çeşit sınırlamadır. Halbuki sözlü edebiyat bütün insanlığın malıdır. Bir gelenek meselesidir ve içindedir bütün  insanlar o geleneğin. Yazının ortaya çıkmasından önce de çıktıktan sonra da…
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin bir örneği yoktur?
A)  İsim  cümlesi
B)  Kurallı cümle
C)  Devrik cümle
D)  Fiil cümlesi
E)  Eksiltili  cümle

17.
Ben güzel günlerin şairiyim
Saadetten alıyorum ilhamımı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  Olumlu cümle                
B)   Fiil cümlesi
C)  İsim cümlesi                  
D)  Kurallı cümle
E)  Ünlem  cümlesi

CEVAPLAR

1

D

11

B

2

D

12

D

3

B

13

A

4

E

14

C

5

E

15

B

6

B

16

D

7

C

17

E

8

A

 

 

9

C

 

 

10

E