Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi (N-B Çatışması/Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi )

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Dudak ünsüzlerinden olan b, kendinden önce gelen diş ünsüzü olan n‘yi dudak ünsüzü olan m’ye dönüştürür.

saklanbaç saklambaç
dolanbaçlı dolambaçlı
tenbel tembel
penbe pembe
sünbül sümbül
tanbur tambur

NOT : Özel adlarda ve birleşik sözcüklerde dudak ünsüzleri benzeşmesi kuralı uygulanmaz. İstanbul, Safranbolu… sonbahar, günbatımı, onbaşı,binbaşı…