Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler)

Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler)

Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmadığından, ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına y, ş, s, n kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer.

oda – y – a (durum ekinden önce)

oda – s – ı (iyelik ekinden önce)

hırka – n – ın (tamlayan ekinden önce)

sancı -y-ı   (durum ekinden önce)

yedi ş – er (üleştirme sayı sıfatı ekinden önce)

 

Ünlüyle biten bir sözcüğe idi, imiş, ise ek eylemleri, ile sözcüğü ve iken eki birleşik yazıldığı zaman araya y koruyucu ünsüzü girer ve bunların başında­ki i sesleri düşer.

kalfa + i  di kalfaydı
kalfa + i  miş kalfaymış
kalfa + i  se kalfaysa
kalfa + i  le kalfayla
kalfa + i  ken kalfayken