Fiilde Çatı – 2 (Çıkmış Sorular)

FİİLDE ÇATI – 2

1. Arada sırada telefonla görüşüyoruz.

Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından, aşağı­daki cümlelerden hangisindekiyle benzerlik göstermektedir?

A) Kendisiyle sık sık buluşuyorduk.

B) Zor bir İşin altına girmiştik.

C) Öfkesi sonunda yatışmıştı.

D) Dostluğumuz günden güne gelişiyordu,

E) Evine gidip mutluluklar dilemiştik.

(ÖYS 1990)

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, yapılışı yönünden farklı bir özellik göstermek­tedir?

A) Çocukları çayırda güreştiriyordu.

B) Yağmur hızlı hızlı serpiştiriyordu.

C) Lokmaları çabuk çabuk atıştırıyordu.

D) Bir oraya, bir buraya koşuşturuyordu.

E) Birini bitirmeden Ötekini yetiştiriyordu,

(ÖYS 1981)

 3. Oyunda, üç arkadaşın 1980’den bugüne kadar gelen birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor.

Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A) İlgeç vardır.

B) Sıfat-fiil vardır.

C) Yüklem, çatısı bakımından etkendir,

D) Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır.

E) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

(ÖSS 2003)

 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından öbürlerinden farklıdır?

A) Beğendiğim halı Kayseri’de dokunmuş.

B) Yılbaşı için bütün vitrinler süslenmiş.

C) Yerler daha yeni silinmiş.

D) Bulaşıklar çok iyi temizlenmiş.

E) Kardeşim yatmadan önce yıkanmış.

(ÖYS 1987)

 5. (I) Köşedeki masaya oturdu, (II) Eldivenlerini çıkarıp yanına koydu. (III) Usulca çantasını açtı. (IV) Küçük el aynasını çıkardı. (V) Yüzünü uzun uzun inceledi,

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­sinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A) l.         B)ll.          C)lll.          D) IV.         E) V.

(ÖSS 1997)

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve yüklem İlişkisi yönünden, ötekilerden ayrı bir özellik gösterir?

A) Olay duyulur duyulmaz köy halkı yollara dö­külmüştü.

B) Hastanın uzun, ak sapları yüzüne dökülmüştü.

C) Çöpler kısa sürede kent dışına dökülmüştü.

D) Şiddetli sıcaklardan sonra tahtaların boyaları dökülmüştü.

E) Kanaryanın tüyleri kafese dökülmüştü.

(ÖYS 1981)

 7. “Yangın çok geçmeden söndürülmüştü.” cümlesindeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?

A) O acılı haberi duyunca çok üzülmüş.

B) Yüzbaşı Cemil, savaşın ilk günlerinde omzun­dan vurulmuştu.

C) Çocuk, yatağından kalkarak annesine sıkı sıkı sarılmıştı.

D) Ahmet Refik, yokuşun başına doğru yorul­muştu.

E) Onların bağırtılarını duydukça sinirleri iyice gerilmişti.

(ÖYS 1984)

 8. “Arkadaşınız bir gün önce otelden ayrıldı.” cüm­lesinde görülen özne-yüklem İlişkisi, aşağı­daki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Lokantada istediğiniz yerler ayrıldı.

B) Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

C) Yıllık kârdan payınıza düşen para ayrıldı.

D) Fırtınada ağacın dalı gövdesinden ayrıldı.

E) Yol, ırmağın kıyısında ikiye ayrıldı.

(ÖSS 1982)

 9. “İnsan yutan kumsallarda tam üç yıl vatan için dövüştüler.” cümlesinde görülen özne yüklem  ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sabaha değin bu sorunu uzun uzun tartıştılar.

B) Korkularından beton duvara İyice yapıştılar.

C) Sonunda bir küçük oda bulup oraya sığıştılar.

D) Tren    kalkmak    üzereyken    soluk    soluğa yetiştiler.

E) Bir süre sonra onlar da kalabalığa karıştılar,

(ÖYS 1982)

 10. Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   bir   işi karşılıklı yapma anlamı vardır?

A) Üç gün içinde değişmiş, iyice es meri esmişti.

B) Türlü cephelerde bulunmuş, dövüşmüştü.

C) Hepsi dağılmış, bir yere kapışmıştı.

D) Çok beklemiş, sonunda isteğine kavuşmuştu.

E) Yeni bir elbise almış, bu ona çok yakışmıştı.

(ÜSS 1980)

 11. Çocuklar sıralarından kalktılar.

Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

A) Bozulan araba yolun ortasında durdu.

B) Tabloyu İki pencere arasındaki duvara astı.

C) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.

D) Yaşamındaki    boşluğu    hayvan    sevgisiyle doldurmuştu.

E) O da ağabeyi gibi pilot olmayı çok istiyordu.

(ÖSS 1994)

 12. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kulla­nılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikkatli bakmayınca fark göremezsiniz,

B) Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız.

C) Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız.

D) Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız.

E) Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz.

(ÖYS 1987)

 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, çatı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Seni darıltmak istemiyorum.

B) Bu konuyu birlikte seçmiştik.

C) Seni durakta çok bekledim.

D) Onun için bu kadar üzülmemelisin.

E) Önerdiğin kitabi alacağım.

(ÖSS 1992)

 14. (I) Kıyıları dantel dantel, tepeleri zeytinlerle süslü Orak Adası’nı geçtik. (II) Balıkçı kayıklar güneyli rüzgârlarla salınıp duruyordu, (III) Sonra Çö­kertme Koyu’nda öğle yemeği yedik. (IV) Kaptan demiri toplayıp koydan çıkarken türküdeki Çökertme’nin burası olmadığını söyledi. (V) Yalıkavak beldesinin batı sahilindeki Geriş köyünün altına düşen bölgenin eski adı da Çökertme’ymiş ve türkülere konu olan Halil oralıymış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.cümledeki ikileme sıfat görevindedir.

B) II, cümlenin yüklemi bileşik zamanlıdır.

C) III.cümlede nesne ad tamlamasından oluş­maktadır.

D) IV.cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.

E) V. cümlede “da” ile “ve” sözcükleri bağlaçtır.

(ÖSS 2007)

 15. Aşağıdaki yargıların hangisinde kendi ken­dine olma anlamı vardır?

A) Onun geleceği duyulunca, önce masalar sonra örtüleri değişti.

B)  Dil devriminden sonra dilimizin söz dağarcığı büyük ölçüde değişti.

C)Yola çıkışımızdan iki saat sonra hava birden­bire değişti.

D) Otele iner inmez yıkanıp üstünü değişti.

E) Söylediğin film oynamıyor, üç gün önce değişti.

(ÜSS 1980)

 16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi bir geçişli fiildir?

A) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

B) Boş çuval ayakta durmaz.

C) Kurunun yanında yaş da yanar.

D) Gülü seven dikenine katlanır.

E) Ayağını yorganına göre uzat.

(ÖSS 1990)

 17. Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylen­di.

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümleler­den hangisinin yüklemi arasında çatı yönün­den benzerlik vardır?

A) Toplantıda önemli kararlar alındı.

B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı.

C) Okul   arkadaşını   karşısında   görünce  çok sevindi.

D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.

E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu.

(ÖSS 2002)

 18. Nesne alıp almadıklarına göre fiiller “geçişli” ve “geçişsiz” diye ikiye ayrılır. Neyi ve kimi sorularına cevap veren fiiller geçişli, bu sorulara cevap ver­meyenler geçişsizdir.

Bu   tanıma   göre,   aşağıdaki   cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?

A) Onun sözlerine, arkadaşı sinirli sinirli gülü­yordu.

B) Çocuklar, hava güzel olursa yarın maça gide­cekler.

C) Babasıyla İstanbul’a gideceğine çok seviniyor.

D) Siz de bizimle sinemaya gelmez misiniz?

E) Televizyondaki yeni diziyi izliyor musunuz?

(ÖSS 1987)

 19. (I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessi­zliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (III) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları. (V) Anadolu’nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları an­latır bize.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçiş­sizdir?                                                                    

A) I.      B)      II.            C)III.      D)      IV.      E) V.

(ÖSS 2005) 

 CEVAPLAR

1.A 8.B 14.D
2.A 9.A 15.C
3.C 10.B 16.E
4.E 11.A 17.C
5.A 12.E 18.E
6.C 13.D 19.C
7.B