Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) – 5

NOKTALAMA İŞARETLERİ(ÇIKMIŞ SORULAR) – 5

1. Montesguieu ( ) “İnsanoğlunun demir işlemesi, er­itmesi değil, topraktan çıkarması şaşılacak iştir ( ) ben ona hayranım. Üzerinde maden görmedi­ğimiz toprağın altında, bütün madenlerin bulun­duğunu nereden anlamış, nereden sezmiş ( )” diyor.

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖYS 1997)

A) (:),(;),(?)                           B) (;),(!), (.)            C) (,),(,), (?)

D) (:),(,),(.)                            E) (,),(!),(!)

 

2. Bu kent,   bahar aylarında , doğaseverlerin,

                 I                               II                         III

yürüyüşçülerin,   bisikletlilerin,   piknikçilerin

                        IV                      V

gözdesi durumunda. Küçük limanı,   yeni yapılan baraj gölü,

VI                                      VII

çam ormanlarıyla bezenmiş tepeleri, kır kahveleriyle kent

                                                            VIII                                                           

yorgunlarına sığmak oluyor.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen virgüller (,) işlev bakımından birbirinden farklıdır? (ÖSS 2005)

A) I. ve II.               B) III. ve IV.               C) IV ve V

D) VI. ve VII.         E) VII. ve VIII.

 

3. Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır ( ) Genel­likle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır. Bir yazarın ( ) “Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar, “sözü de bu görüşü destekler ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2000)

A) (?)(…) (!)(.)                          B) (?)(.)(:) (.)

C) (!)(.) (;)(…)                           D) (…)(…) (;)(.)

E) (?)(!) (,)(…)

 

4. Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra virgül konulur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun olarak kullanılan virgül vardır? (ÖYS 1993)

A) O, benim için örnek bir insandı.

B) Adlarımızı, adreslerimizi defterine yazdı.

C) Olayı, benden başka herkes görmüştü.

D)Onun değerini, onu yitirince anlamıştı.

E) En çok sevdiği ağacı, dut ağacını kesmişlerdi.

 

5. (I) Günlük hayatımızda hoş olmayan birtakım du­rumlarla karşılaşıyor, üzülüyoruz. (II) Bu, sabah evden çıktıktan hemen sonra başlıyor. (III) Dol­muşlar, ilgililerce belirlenen duraklarda durmuyor. (IV) Otobüse, dolmuşa binerken kimse sıraya girmek istemiyor. (V) Üstelik, bu durumlara herkes alışıyor, hiç kimse ses çıkartmıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar? (ÖSS 1993)

A) I.         B)ll.        C)lll.         D) IV.          E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (” “) gereksiz kullanılmıştır? (ÖYS 1988)

A) Bir yazar: “Kitap bizi avuttuğu gibi yüceltir de.” diyor.

B) Bir çiftçi söz aldı : “Bize, ne yapacağımızı söyle.” dedi.

C)”Bize yapacak bir iş kalmadı.” demektir.

D) “Bu havada yola çıkılmaz.” deyip duruyordu adam.

E) Çocuk merakla sordu : “Nedir o elindeki?”

7. Kasabaya karşıdan baktığınızda, büyük bir te­penin yamacına yayılmış, çatısı olmayan yüzlerce yapı görürsünüz (I) İçine girdiğinizde de yıkık, sı­vaları solmuş, dökülmüş duvarlar (II) Ot bürümüş, dar, taş sokaklar (III)

Yukarıda numaralanmış cümlelerin sonuna sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖSS 1992)

A) (:), (…), (.)

B) (.), (…), (…)

C) (…), (:), (.)

D) (:), (.), (!)

E) (!), (!), (.)

 

8. İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi biri (I) Yüzünde küçük küçük yara izleri (II) Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor (III) İşte türkü söylüyor, işte sıkılıyor (IV) Belki de dertleşecek birini arıyor (V)

Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti kon­malıdır? (ÖSS 2003)

A) I.           B)ll.           C)lll.           D) IV           E) V.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nok­talama bakımından doğrudur? (ÖYS 1995)

A) Sevgili Çocuklar! buraya ilk gelişinizi, çekin­gen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?

B) Sevgili Çocuklar! Buraya, ilk gelişinizi, çekin­gen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuzmu?

C) Sevgili Çocuklar, Buraya ilk gelişinizi, çekin­gen, çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?

D) Sevgili Çocuklar: buraya ilk gelişinizi, çekin­gen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?

E) Sevgili Çocuklar! Buraya ilk gelişinizi, çekin­gen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?

 

10. Bugün yetmiş yaşımdayım (I) Yaptıklarımdan pek çok pişmanlık duyuyorum (II) Öyle çok, öyle çok yanlış yaptım ki (III) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanımı istediğimce ve iyi bir biçimde kullanamadım (IV) Halbuki şimdikinden en az iki kat daha verimli olabilirdim (V)

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta (…) konulması uygun olur? (ÖSS 1996)

A) I.         B)ll.         C)III.          D) IV.          E)V.

 11. Ödüller konusunda şöyle yanlış bir kanı vardır (I) Kazanan yapıtın, o yarışmaya katılan tüm yapıt­ların en iyisi olduğu düşünülür (II) Oysa sepici ku­rullar, birikim ve beğenileri birbirinden farklı kişilerden oluşur (III) Bu nedenle ödül ya da ödüller, bir uzlaşma sonucu verilir (IV) Yüzlerce yapıtın katıldığı yarışmalarda bundan doğal bir şey olamaz (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine, ötekilerden farklı bir noktalama işareti koymak gerekir? (ÖSS 1999)

A) I.          B)ll.          C)III.          D) IV.         E) V.

 

12. Bayan (I) satıcıya vitrinde gördüğü (II) kazağın (II) eşini almak (IV) istediğini (V) söyledi.

Bu cümledeki anlam karışıklığını gidermek için numaralandırılmış yerlerin hangisine virgül (,) getirilmelidir? (ÖYS 1990)

A) I.            B) II.             C) III.        D) IV.    E) V

 

13. Giderek sevgisizleşen çevremize, duyguların “fast food” mutfağından çıkışına bakıyorum ( ) Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya za­man kalmıyor. Gülüşlerimiz de beklentilerimiz de bir örnek ( ) İnsan olmaya ( ) “Her şey bir insanı sev­mekle başlar ( )” sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. Ya da Gülten Akın’ın dediği gibi “Ab kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlama­ya ( )”

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?(2010 LYS)

A) (…)(.) (;)(,)(.)                B) (.)(…)(,) (,)(!)

C) (.)(…)(:) (,)(…)             D) (.)(.)(,)(.)(!)

E) (…)(.) (;)(.)(.)

 

14. Denizli’nin Tavas   ilçesine bağlı Medet Köyü’nde ya­şayan “sırsız seramik” ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta,

                                                                                                   I

derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir, bunların üzerine de­senler   çizer   sonra Bu

                                                                                                     II

desenlerin   büyüleyiciliği nereden   geliyor?   Besbelli

                                                                           III

tarihten   süzülmüş  türlü hayatlardan Ya   yolu   Tavas’a

                                                                   IV

düşürüp görmeliyiz onları ya da Türkiye’nin çeşitli müzelerini dolaşıp raf­lara daha dikkatli bakmalıyız.

                                                                   V

Bu   parçadaki   numaralanmış   noktalama   işaretle­rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?(2011 YGS)

A) I.         B) II.        C) III.        D) IV.          E) V.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.A 5.B 9.E 13.D
2.A 6.C 10.C 14.B
3.B 7.B 11.A  
4.A 8.B 12.   A