Hangi Durumlarda Düzeltme İşareti Kullanılır, Düzeltme İşareti Nedir,Nasıl Kullanılır

DÜZELTME İŞARETİ

Arapça ya da Farsçadan dilimize girmiş kimi sözcüklerde k, g ünsüzleri ince ses vermek durumundaysa, bu ünsüzlerden sonra gelen a, u ünlülerinin üzerine düzeltme işareti konur:

•    kâtip, rüzgâr, kâğıt, dergâh, tezgâh, Kâzım, Kâmil

Kişi ve yer adlarında ince “I” ünsüzünden sonra gelen “a” ve “u” ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır:

• Halûk, Lâle, Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lapseki, Selanik vb.

 

UYARI: Nispet ekinin; belirtme durumu ve iyelik ekiyle karşımasını önlemek için kullanılır.

Türk askeri – Askerî okul

 

Sesleri bir, söylenişleri ve anlamları ayrı olan kimi yabancı sözcüklerin okunuşlarını ayırmak için, uzun olan ünlü üzerine düzeltme işareti konur:

•           yar (uçurum)                yâr (sevgili)

hakim (bilge)                hâkim (yargıç)

adet (tane)                   âdet (alışkanlık)

dahi (bağlaç)                dâhi (çok zeki)

adet (tane)                    âdet (gelenek)