İrsal-i Mesel (Atasözü Söyleme) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

İrsal-i Mesel (Atasözü Söyleme) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

  • Söylenen bir düşünceyi inandırıcı kılmak ve pekiştirmek amacıyla söze bir atasözü ya da özdeyiş katmaya irsal-i mesel denir.
    Bu sanat hayal ve duygudan çok düşünceye dayanır.

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah                               (Ziya Paşa)
Şair ilk dizede kötülük (ikrah) görse bile insana doğruluk (sadakat) yaraşacağını söylüyor; ikinci dizede de Allah doğruların yardımcısıdır.” sözüyle görüşünü okuyucuya benimsetiyor.

Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın
Sırtı pek kimseye ahval-i şitâ yaz görünür            (Sami)
(Ahval-i şitâ: Kış ortamı)