Katip Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Katip Çelebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Tarih, coğrafya ve diğer alanlarda verdiği eserler­de çok ileri derecelerde ilmi metotlar kullanmıştır.

Arapça, Farsça, Latince ve Fransızca bilirdi.

Bilim meselelerini Avrupai bir gözle ele alan ilk yazarlarımızdandır.

Devletin işleyişindeki bo­zuklukları eleştiren ve teklifler içeren raporlar hazırlamıştır.

Batı’da Hacı Kalfa diye bilinir.

Eserleri

Cihannüma: (Coğrafi eser)

Keşfü’z-Zünun: (14500 kitabı tanıtan bibliyografya türünde bir ansiklopedik eserdir.)

Fezleke: (Osmanlı tarihle alakalı önemli bir eserdir.)

Takvimü’t Tevarih: Dünya tarihini anlatır.

Mizanü’l-Hak: (Doğruluk Terazisi) (sosyal konulu bir eser)

Düstûru’l Amel: (Davranışların Kuralı)

Tuhafetü’l Kibar fi Esfari’l-Bihar: Türk denizciliğinin zaferlerini anlatır.