“Ki”nin Yazımı, “Ki” Bağlacının Yazımı, İlgi Zamiri “Ki”nin Yazımı, Sıfat Yapan “Ki”nin Yazımı

‘Kİ” BAĞLACININ YAZIMI

“Ki” bağlacı bir sözcüktür ve her zaman ayrı yazılır; cümleleri ve sözcükleri bağlar.

•     “Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini”

•     “Problem o kadar zordu ki onu çözemedik.”

•     “Seni o kadar özledim ki anlatamam.”

 

UYARI: Ek olan “-ki”ile “ki” bağlacı karıştırılmamalıdır. Ek olan “-ki” ya sıfat türeten yapım ekidir ya da ilgi zamiri olarak kullanılır

“Evdeki işlere zaman ayıramıyorum.” sıfat “

Sabahki olay, canımı çok sıktı.” sıfat ‘ 

“Bu ceketinki daha iyi bir deri.” ilgi zamiri

 “Bu yazarınki etkileyici bir kitap.” ilgi zamiri

 

UYARI: Kimi örneklerde ki bağlacı kendinden önceki sözcükle kalıplaşır, bitişik yazılır.

meğerki, mademki, halbuki, oysaki, sanki, illaki, belki, çünkü (SİMBOHÇAM)