Mı/Mi Soru Edatı Nasıl Yazılır, Mı/Mi Soru Edatının Yazımı İle İlgili Bilgi

Mİ SORU EDATININ YAZIMI

“Mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önceki sözcüğün ünlüsüne büyük ve küçük ünlü uyumu yönünden uyar. Üstüne gelen eklerle bitişik yazılır.

•    “Mektuba yanıt yazmayacak mısın?”

•     “Dün yanına gelen baban mıydı?”

•     “Bu konu üzerinde biraz daha durmak gerekmiyor muydu?”

•    “Akşam olup evine geldi mi çok mutlu oluyordu.”

•     “Düşünceni uygulamaktan vazgeçtin mi?”

•    “Düşünceni uygulamaktan vaz mı geçtin?”