Mehmet Emin Yurdakul- Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Mehmet Emin Yurdakul- Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

  • Milliyetçi, halkçı bir şairdir.
  • Sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
  • Şiirlerinin konularını devrin gerçeklerinden, toplumun dertlerinden, lirik-epik hayat sahnelerinden almıştır.
  • Uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır.
  • Milliyetçi Şair“, “Türk Şair” diye de anılır.
  • 1897 Yunan Savaşı sırasında yazdığı ve Asır gazetesinde yayımladığı “Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken” adlı şiiri “Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur.” diye başlar. Bu şiir, onun tanınmasında çok önemli rol oynamıştır. Kuşkusuz, bu şiir, bir Osmanlı aydınının Türklük bilinciyle duyduğu kıvancı açıklayan ilk şiir olması bakımından önemlidir. Bu açıdan Mehmet Emin Yurdakul edebiyatımızda “Milliyetçilik” akımının şiirdeki ilk temsilcisi olarak kabul edilir.

En önemli eserleri şunlardır:

Türkçe Şiirler,

Türk Sazı,

Ey Türk Uyan,

Tan Sesleri,

Zafer Yolunda,

Turan’a Doğru,

Mustafa Kemal,

Ankara.

 

Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur.”

Ben bir Türk’üm dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.

Yaradanın kitabını kaldırtmam
Osmancığın bayrağını aldırtmam
Düşmanımı vatanıma saldırtmam
Tanrı evi viran olmaz giderim.

Tanrım şâhid duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

Ak gömlekle gözyaşımı silerim
Kara taşla bıçağımı bilerim
Vatanımçün yücelikler dilerim
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.