Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) – 1

NOKTALAMA İŞARETLERİ(ÇIKMIŞ SORULAR) – 1

1. Kedimiz Safinaz evi tek edip ortancaların (I) son­bahar güllerinin (II) incir ve nar ağaçlarının arasında; kuşlar (III) sokak kedileri (IV) solucanlar ve kertenkelelerle (V) birlikte yaşamaya karar verdi.

Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangi­sine virgül (,) getirilemez? (ÖYS 1996)

A) I.        B)ll.        C)lll.        D)IV        E) V

 

2. Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler … ve başka insanlarla birlikte.

Bu parçada üç noktanın (…) kullanılış gerek­çesi aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1987)

A) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma

B) Cümlenin bitmediğine dikkat çekme

C) Bir alıntının atlanan yerlerini belirtme

D) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme

E) Benzer örneklerin  sürdürülebileceğini gös­terme

 

3. Hemen hemen her yazar ilk romanında çocuk­luğunu ,

                                                                                                 I

gençliğini ve o dönemlerde yaşadığı yerleri anlatır. Gezip gördüğü yerler, alışveriş yaptığı dükkânlar, gittiği sinemalar romanlarındaki mekânlardır. Kendimden örnek vereyim : ilk

II

romanımı yazdığımda yirmi yaşındaydım. Roman kahramanlarımın ; neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı.

                              III

Bizden üç ev ileride oturan Ahmet Muhip Dıranas’ın, “Fahriye Abla” şiirini , evlerinin karşısında oturan   için yazdığı

                   IV                                                V

söylenirdi.

 

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaret­lerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (ÖSS 2007)

A)l.     B)ll.             C)lll.              D) IV            E) V

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? (ÖYS 1989)

A) Babası, oğluna: “Şimdi ne yapmayı düşünü­yorsun?” diye sormuş.

B) Babası, oğluna: “Şimdi ne yapmayı düşünü­yorsun? diye sormuş.”

C) Babası, oğluna; “Şimdi ne yapmayı düşünü­yorsun?” diye sormuş.

D) Babası, oğluna: “Şimdi ne yapmayı düşünü­yorsun? diye sormuş.

E) Babası; oğluna “Şimdi ne yapmayı düşünü­yorsun?” diye sormuş.

 

5. (I) Güzel bir gün; ışıklı, ılık. (II) Her canlının yaşama isteğiyle, dopdolu olduğu bir gün. (III) Çiçekler henüz açmamış, ağaçlar yapraksız, (IV) İncecik dallar, nasıl da tatlı tatlı sallanıyor rüzgârda. (V) İnsanlar hızlı hızlı yürüyor, koşuyor yetişmek ister gibi bir yere.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır? (ÖSS 1997)

A) I.          B)ll.         C)lll.          D) IV.         E)V.

6. Kanlıca deyince akla ilk gelen, yoğurt oluyor ( ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değir­mende öğütülen ( ) büyük, kulpsuz fincanlarda , sunulan kahve ( ) Sonra, kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular ( )

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2002)

A) (…)(,) (.)(.)                                        B) (.)(,)(…)(…)

C) (:)(;) (…)(.)                                         D) (:)(;)(.)(…)

E) (.) (,)(:)(.)

 

7. “Kesme işareti, kişi adlarından sonra konur. Gerektiğinde, bütün özel adlardan sonra da kona­bilir.”

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? (ÖSS 1984)

A) Bahar’ı okula başlattık.

B) Bahar’da bu kitap var.

C) Bahar’ı görmeden yaz geldi.

D) Baharda buralar çok güzel olur.

E) Bahar’la Sevim birlikte gelecekler.

 

8. Evdeyim (I) Dışarıda kar (II) Yalnızım (III) Yazılar, çeviriler var önümde (IV) Yarım kalmış öyküler, romanlar, denemeler (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulmalıdır ? (ÖYS 1995)

A) I. ve II.                               B) I. ve III.               C) ll. ve V.

D) III. ve IV                             E) IV. ve V.

 

9. Bir konuşmamızda ona, şiiri nasıl yazdığını sor­muştum (I) Sorumu şöyle yanıtladı (II)” Önce bir rüzgârın taşıdığı tohum gibi küçücük bir şey düşer aklıma (III) Bu bir anlamdır, bir gerçektir, yaşam ilişkilerimizde öz denebilecek bir durumdur (IV) Yani esin denilen şeydir bu (V)”

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? (ÖSS 2001)

A) I.          B)ll.          C)lll.          D) IV.         E) V

 

10. Kar, yılın ilk karı ( ) Belliydi yağacağı, kap gündür neydi o soğuklar öyle ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırayla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖSS 1991)

A) (…),(!)                B) (:),(?)               C) (:),(.)

D) (.),(?)                 E) (;),(.)

 

11. Son yıllarda sayıları gittikçe artan bu tür yapıtlar ( ) gerçekte roman mı ( ) Kimi eleştirmenler bun­ları roman türü içinde düşünmüyor (   )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşa­ğıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sıra­sıyla getirilmelidir? (ÖYS 1991)

A) (!)(…)(.)          B) (,)(?)(.)       C) (;)(.)(…)

D) (:)(.)(!)            E) (…)(;)(;) 

 

12. Dilin günlük yaşamdaki kullanımından uzağa düşen ürünler daha çok şiir alanında görülmekte­dir. Öyle ki (I) şairler arasında ortak dille şiir yazlamayacağına inananlar bile vardır. Kimi şair­ler (II) zaman zaman sözcüklerin sepimi, bir araya getirilişi seslerin uyumu konusunda çok aşırı davranabiliyorlar (III) Nitekim (IV) bu yolda coşup, şiirde bulunması gereken özellikleri taşımayan şi­irler yazanlar olmuştur. Ama şunu unutmamak gerekir (V) Şiirde biçimsel başarının anahtarı, kul­lanılan malzemeden çok onun kullanılışıdır.

Bu parpada numaralı yerlerden hangisine iki nokta (:) konulmalıdır? (ÖSS 1995)

A) I.         B)ll.         C)lll.         D) IV.         E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta­lama yanlışı yoktur? (ÖSS 1990)

A) Bu annemin, İstanbul’da, doğan bir kadının öyküsüdür.

B) Bu, annemin İstanbul’da doğan, bir kadının öyküsüdür.

C)Bu annemin İstanbul’da doğan bir kadının, öyküsüdür.

D) Bu, annemin, İstanbul’da doğan bir kadının, öyküsüdür.

E) Bu annemin, İstanbul’da doğan, bir kadının, öyküsüdür.

 

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.E 5.B 9.B
2.E 6.B 10.A
3.C 7.C 11.B
4.A 8.C 12.E
    13.D