Sayıların Yazımı, Sayılar Nasıl Yazılır, Sayıların Bitişik Yazıldığı Durumlar, Sayıların Ayrı Yazıldığı Durumlar

SAYILARIN YAZIMI

Sayılar, rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Yazıyla yazılırsa her sayı sözcüğü ayrı olur:

•        “Okula yüz yirmi beş kitap alındı.”

•     “Çiftliğe üç yüz elli ağaç dikilmiş.”

Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda, küçük sayılar yazı ile gösterir:

•     “Ülkesine kırk yıldır hasret.”

•     “Ailesinden on beş yaşında ayrıldı.”

Bilimsel yazılarda kesinlik aranan konularda sayılar rakamla gösterilir:

•    “Türkiye’nin yüzölçümü 780.576 km2dir.”

Çok sıfırlı, büyük sayıların ana sayılarından sonraki basamaklar yazıyla gösterilebilir:

•    2 milyar, 9 trilyon

Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir.

 • 9’ar değil, dokuzar

Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır.

• altmışaltı

Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır.

• on altılık

UYARI: Çek, senet makbuz gibi belgelerde sayılar yazıyla da yazılabilir. Bu durumda, değişiklik yapılmasını önlemek için, sayı adları bitişik yazılır

• yüzdoksanbeş, üçyüzellialtı