Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 120 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. “Günaydın” dedi tilki. “Günaydın” dedi küçük prens kibarca. Ama etrafına baktığında kimseyi göremedi. “Buradayım! Elma ağacının altında.” “Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun.” “Ben bir tilkiyim.” “Gel, birlikte oynayalım. Öyle mutsuzum ki” dedi küçük prens. “Seninle oynayamam” dedi tilki, “ ben evcil bir hayvan değilim.” “Buna çok üzüldüm” dedi küçük prens. Ama biraz düşündükten sonra: ”Evcil ne demek?” diye sordu. “Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun” dedi tilki, “kimi arıyorsun? Antoine de Saint-Exupery (Antuan dö Sen Ekzüperi), Küçük Prens çev.: Tomris Uyar

 

Böyle düşünmenin Hayvan-ism ruhuna mugayir olduğuna onları ikna için domuzlar çok müşkülât çekmişlerdi. En aptalca sual Molli adındaki beyaz kısrak tarafından sorulmuştu. Snowball’a ilk sorgusu şu olmuştu: “İsyandan sonra hâlâ şeker olacak mı?” Buna Snowball kati bir sesle: “Hayır” cevabını verdi. “Bu çiftlikte şeker yapacak vasıta yok. Hem, bizim şekere de ihtiyacımız yok. İstediğimiz kadar ot ve yulaf olacak.” Mollie, “Yeleme kurdele takmaya gene müsaade edecekler mi?” Snowball, “hayır”, dedi. “Senin bu kadar bağlı olduğun kurdele esaret nişanesidir. Hürriyetin kurdeleden daha kıymetli olduğunu anlamıyor musun?”

George Orwell (Corç Orvel), Hayvan Çiftliği çev.: Halide Edip Adıvar

 

YAZARIN BİYOGRAFİSİ

ŞEYHÎ (1371-1431)

Divan edebiyatı şairlerindendir. Divan edebiyatının gelişmesine bü­yük katkısı sağlayan Şeyhî, şiirlerinde ses güzelliğinden çok, söze ve anlama önem vermiştir. Tasavvuf kültüründen çokça yararlanan şair, şi­irlerinde alışılmamış ya da terk edilmiş kelimeleri kullanmaya meraklı­dır. İnsan hakları, ilahi ve beşerî adalet gibi konularda yergi dolu şiirler yazmıştır. Tasavvuf eğitimi almış olmasına rağmen eserlerinde tasavvufi ögeleri kullanmamış, din dışı şiirler yazmayı tercih etmiştir.

“Harname, Hüsrev ü Şîrîn” adlı eserleri vardır.