Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 140 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 

ROMAN TÜRLERİ

Romanlar konularına ve yansıttıkları edebî akımlara göre türlere ayrılır.

Konusuna Göre Romanlar

Akımlarına Göre Romanlar

Tarihî roman: Yeniçeriler (Ahmet Mithat Efendi), Cezmi (Namık Kemal), Küçük Ağa (Tarık Buğra)…

Macera romanı: Hasan Mellah (Ahmet Mithat Efendi), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Define Adası (Stevenson)…

Sosyal roman: Bereketli Topraklar Üzerinde (Orhan Kemal), Sefiller (Victor Hugo), Meyhane (Emile Zola)…

Psikolojik roman: Eylül (Mehmet Rauf), Matma­zel Noraliya’nın Koltuğu, Dokuzuncu Hariciye Ko­ğuşu (Peyami Safa), Suç ve Ceza (Dostoyevski)…

Bilim kurgu romanı: Ben Robot (Isaac Asımov)…

Klasik roman: La Princesse De Cleves (Mada­me De La Fayete )

 

 

Realist roman: Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşak­lıgil), Kızıl ile Kara (Stendhal), Savaş ve Barış (Tolstoy)…

Romantik roman: İntibah (Namık Kemal), Genç Werther’in Acıları (Goethe), Sefiller (Victor Hugo)…

Natüralist roman: Zehra (Nabızade Nâzım), Jack (Alphonse Daudet)…

Postmodern roman: Tutunamayanlar (Oğuz Atay), Gülün Adı (Umberto Eco)…

 

TAHKİYELİ METİNLERDE ANLATIM TEKNİKLERİ

Geriye Dönüş Tekniği

Bu teknik genellikle tarihi romanlarda kullanılır. Yazarlar şimdiki zamanda yaşadıklarından eserlerinde şimdiki zaman ağır basar. Bu etkiyi azaltmak için geriye dönüş tekniği kullanılır. Ayrıca kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken de kullanılabilir. Yazar karakterlerin, yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi ver­meyi amaçlar. Bu anlatım tekniği romanın gerçekliğine önemli ölçüde etki eder. Olayların altyapısıyla ilgili bilgiler verdiği için gelecekte olabilecek olaylar veya kişilerin şu anki konumlarıyla ilgili fikir sahibi olunur.

Örnek

Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken “Aman oğlum,” demişti, “yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete, ille de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yeregelmez. Heye İstanbul gurbeti çetin, İstanbullunun cinden de beter olduğunu söylerdi emmim ya, boş ver. Var git, sağlıcakla, eyi kötü bir işin başın geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma. Ben hepsinin yuvasını yaparım!”

Orhan Kemal, Gurbet Kuşları

 

İç Çözümleme Tekniği

Anlatıcı ve onun hâkim bakış açısıyla kurulan, anlatıcının kahramanın zihninden geçenleri okuduğu anlatım tekniğine iç çözümleme denir. Bu teknikte anlatıcı, figürün zihnine rahatça nüfuz ederek onun düşüncelerini “diye düşündü” gibi ifadeyle aktarır ve figürü edilgenleştirerek anlatır.

Örnek

Yavaş yavaş merdivenleri indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey’i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. Kocası hakkında ondan malûmat alabilirdi, hademe ile içeriye haber gönderdi.

Peyami Safa, Canan