Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 147 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Taşbaş, karısına ermişliğini kendi diliyle söyledikten sonra kadın iyice başkalaştı. Onun sesini bile duysa bütün bedeni ürpermeler içinde kalıyordu.

Taşbaş gittikçe umutsuzluklara düşüyor, hiçbir kurtuluş yolu bulamıyordu. Köyde onun ermişliğini istemeyen bir kişi vardı, o da Sefer. İkisi birlik olsalar? Hiçbir şey gelmez miydi ellerinden? Gelmezdi. Bu azgın köylü…

 

 

(…)

Kışın çetin geçmesi ve köylünün isteği üzerine Adil Efendi köylünün borcunu yaza erteler. Bunun üzerine olaylar Taşbaşoğlu ve Muhtar Sefer üzerinde yoğunlaşır. Taşbaşoğlu’nun ermişlik hikâyelerine inanmayan muhtar, köylünün Taşbaşoğlu’nu sevmesini kıskanır, onu öldürmek ister bunu başarama­yınca da karakola şikâyet eder. Jandarmalar gelip Taşbaşoğlu’nu tutuklar.

Jandarmayla giden Taşbaşoğlu daha ormandan çıkamadan bir boran başlar. Sığınmak için bir mağaraya girerler. Hepsi uyuduktan sonra Taşbaşoğlu oradan kaçar. Yeni bir mağara bulur, sürüne sürüne varmaya çalışır.

Artık bahar gelmiştir. Köylünün içinde yine Adil korkusu, un derdi, bulgur derdi vardır. Duydukları­na göre Koca Halil ölmemiş, başka bir köye sığınmıştır. Hatta Adil Efendi’den köylüyü o kurtarmıştır. Taşbaşoğlu’ndan bir haber alınamaz.

Yaşar Kemal, Yer Demir Gök Bakır

 

METİNDE GEÇEN BAZI KELİME VE KELİME GRUPLARI

çont etmek: Sakatlamak, çarpmak.

ermiş: Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya, veli.

mütevekkil: Her işini Tanrıʼya veya oluruna bırakmış, kadere boyun eğmiş.

pel pel ( bel bel ): Durgun, anlamsız bakmak.

 

METİN VE TÜR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ROMANIN HİKÂYEDEN AYRILAN YÖNLERİ

• Romanlar uzun, hikâyeler ise genellikle kısadır.

• Romanlarda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır, hikâyelerde tek olay vardır.

• Romanlarda kişi sayısı fazladır, karakterler detaylı olarak anlatılır; hikâyelerde kişi sayısı azdır, detaya girilmez.

• Romanlarda olaylar daha geniş bir coğrafyada geçer ve çevreler ayrıntılı olarak anlatılır; hikâyeler­de ise çevre detaylı olarak anlatılmaz, olayın geçtiği yerle (çevre) sınırlıdır.

• Romanlardan olayın geçtiği dönemin siyasi, sosyal ve tarihî durumları hakkında bilgi edinilir, hikâ­yelerde ise bu durum pek yoktur.

• Romanlarda geçen olaylar geniş bir zaman diliminde, hikâyelerde ise kısa zaman diliminde anlatılır.

• Romanların en önemli ögesi başkarakter, hikâyelerin ise konunun kendisidir.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.