Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 158 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 C.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle doldurunuz.

1.     “Hakikaten çocukken oynamasını o kadar sevdiği ve ömrünün sonuna kadar seveceği bir balçık parçası bu kayaların yanında ne kadar canlıydı. Onun yumuşak ve şekilsiz varlığı, her şekli, her iradeyi, hatta düşünceyi bile kabul edebilirdi. Fakat bu sert kaya parçaları hayattan ebediyen uzaktılar; rüzgâr eser, yağmur yağar, zerre zerre ulalırlar, dev cüsselerinde derin izler, oluklar peydahlanır: fakat hiçbiri onlardan İlk felaketin eliyle yoğrulup kaldıkları hali gideremezdi. Onlar hayat yolunun üzerinde soracak belli hiçbir sualleri olmadığı için. her suali birden soran sonsuz zamanın içinden gelmiş zalim, haşin sembollerdi. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur)”

 

 

Bu parçada HAKİM bakış açısı kullanılmıştır.

 

2.    “Prenses Aylin bir daha bu eve adım atmayacak. Yoksa sonunuz fena olur.’ dedi öteki Arap.

“Bir daha beni ziyarete gelecek olursa mesajınızı bildiririm. Ama bu mesajı vermek benim değil, sizin işiniz. Bizim geleneklerde evden konuk kovmak yoktur.”

“Sizi son kez uyarıyoruz. Bu kadını bir daha görmek yok” dedi.

(Ayşe Kulin, Adı Aylin)

Bu parçada roman anlatım tekniklerinden GÖSTERME kullanılmıştır.

 

3.  OLAY, ZAMAN , MEKAN ve KİŞİ romanın yapı unsurlarındandır.

 

4.    Günlük hayatta sıkça rastlanmayan olayları işleyen roman türüne MACERA (SERÜVEN ) romanı

denir.

 

5.    Hikâyede MEKAN  sınırlıdır, romanda ise bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur; bir romanda kahraman, dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar dolaşabilir.

 

6.    “Para kaygısıyla yazdığı sıradan yazılarda annesi Server Bedia’nın adından esinlenerek yarattığı ‘Server Bedii’ takma adını kullanan Peyami Safa’nın bu isimle kaleme aldığı ‘Cingöz Recai’ adlı polisiye dizi romanları herkesten büyük ilgi gördü.”‘ cümlesinde HERKES kelimesi zamir olarak kullanılmıştır.

 

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Romanda olaylar mutlaka bir zaman diliminde cereyan eder. Bütün romanlar insanı tek başına değil, başka insanlarla ilişkisi bulunan, geçmişi ve geleceği olan bir varlık olarak ele alır. Buna göre romanlarda zaman “geçmiş, içinde bulunulan an ve gelecek” olmak üzere üç boyutuyla ele alınır. Yazar, bu üç boyutlu zamanı, bazen yaşanan andan geleceğe doğru akıtır bazen de hatır­lamalarla geriye doğru taşır. Çünkü insan yalnızca geçmişin, yalnızca yaşanılan anın ve yalnızca geleceğin değil, her üçünün bir birleşimidir.

Yukarıda verilen parçada aşağıdakllerden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A)    Romanların yapı unsurlarından biri de zamandır.

B)    Romanlar insanı yaşadığı çevrede bütünüyle ele alır.

C)    Romanlarda sadece içinde bulunan an değil öncesi ve sonrası da işlenir.

D)    Zaman akışı bazen yaşanandan geleceğe doğru verilebilir.

E)    insan; geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanın birleşmesinde oluşmaktadır.