Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 177 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 4. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

İki delinin kendini kaymakam olarak tanıtarak kasabaya gelmesi ve buzlar çözülmeden kasaba birçok adaletsizliği  önlemeye çalışması. 

5. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları bularak metnin dö­nemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Dönemin gerçekliğine uygun yazılmıştır. Karın yağmasıyla yolların  kapanması, köy yerinde eşitsizlik ve adaletsizliklerin olması gibi konular dönemin gerçekliğine uygundur.

 6. “Buzlar Çözülmeden” oyununda güldürü unsurları nasıl sağlanmıştır? Bu yönüyle geleneksel Türk tiyatrosuna benzediği söylenebilir mi? Buradan hareketle türün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirleyiniz.

Mizahı kara mizah olarak vermiş. Toplumsal gerçeklikler üzerinden eleştiri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bozuk düzeni akıllılar değil deliler yönetebilir üzerinden bir eleştiri niteliği sağlamaktadır.

 1. ETKİNLİK

Modern tiyatroda efekt, ışık, dekor, kostüm, aksesuar, makyaj gibi teknik uygulamalar söz konusu­dur. Bu uygulamalar metin çerçevesinde yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu, tasarımcı ve teknik ekip iş birliğiyle yorumlanarak gerçekleştirilir.

Bu açıklamaya göre “Buzlar Çözülmeden” parçasını sahneye koyacak olsanız nasıl bir çalış­ma yapardınız? Açıklayınız.

cevabı size kalmış.

 YAZARIN BİYOGRAFİSİ

CEVAT FEHMİ BAŞKUT (1905-1971)

“Geceleri Bizi Kimler Bekliyor” adlı bir röportaj kitabı ve birkaç roman denemesi olan yazarın ilk oyunu “Büyük Şehir” büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Cevat Fehmi, cumhuriyet sonrası ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunlarıyla ün kazandı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı. Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı.

Konularını günlük yaşamdan, olay ve kişiler arasındaki gülünç çatışmalardan alan oyunlarıyla tanındı.

“Büyük Şehir, Ayarsızlar, Hacı Kaptan, Küçük Şehir, Hepimiz Birimiz İçin, Paydos, Sana Rey Veri­yorum (tiyatro); Dişi Aslan, Valde Sultanın Gerdanlığı (roman)” eserlerinden bazılarıdır.

 DİL BİLGİSİ

2. ETKİNLİK

 Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bularak türlerini belirtiniz.

 

Evvela – Sonra : Zaman zarfı

Yine: Durum Zarfı

Belki : Durum Zarfı

Yolların kapandığı bir gün: Zaman zarfı

 

KAYMAKAM: Gidelim Yüzbaşı. Yalnız bir saniye (Tahrirat Kâtibine) Kâtip, eşrafa ve esnafa söyle, ev­vela tembihlerimi, sonra da beni unutmasınlar, işi yine azıtırlarsa belli olmaz, yolların kapandığı bir gün belki bizler yine geliriz. Haydi Allahaısmarladık.

HATİCE: (Feryat ederek) Gitme, kurban olduğum gitme.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.