Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 191 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 B.   Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin basına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Anlatımda konuşma dilinin doğallığından yararlanılmıştır. (D)
  • Sahne ve kostümle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. (Y)
  • Anlatmaya bağlı edebî bir metinden alınmıştır. (Y)
  • Konusunu günlük yaşamdan almıştır. (D)
  • Kişilerin ele alınışı, kurgusu, dramatik örgüsü, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında trajedi özellikleri göstermektedir. (D)
  • Ayraç içindeki ifadeler okuyucuya yol göstermek için verilmiştir. (Y)
  • Gösterme anlatım tekniği kullanılmıştır. (D)

 C.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.  Tiyatro metinlerinde oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar YAY AYRAÇ içinde verilir.

2.  Tiyatro oyunlannda anlatım, karşılıklı KONUŞMA şeklindedir.

3.  TRAJEDİ türü tiyatrolarda argo ve çirkin sözlere yer verilmez.

4. Dramatik örgünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış mücadelelerinde anlaşmazlıklara ÇATIŞMA denir.

5.    SUFLÖR perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri (ışıklayarak oyun­culara hatırlatan görevlidir.

6.   KOMEDİ türü tiyatrolarda konular, günlük yaşamdan alınır; kahramanlar ise halk kesminden kimselerdir.

7. TÖRE KOMEDİSİ bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.

8.   DRAM türü tiyatrolarda üç birlik kuralına uyulmaz; kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi ya oa

kötüdür.

9.    “S. SAY- Bugünlerde saatsiz yaşıyorum’ Acıkınca yiyorum, uykun gelince uyuyorum…” repliğindeki altı çizili kelime ve kelime grupları ZARF görevinde kullanılmıştır.

 Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.    Aşağıdakilerden hangisi trajedi İle komedinin ortak yönlerinden biridir?

A) Kahramanlar soylular arasından seçilir.

B) İzleyiciyi güldürerek eğlendirmeyi amaçlar.

C) Anlatmaya bağlı edebî metinler grubundandır.

D) Acı veren olaylar sahnede gösterilmez.

E) Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır.