Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 192 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 2.     Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?

A)   Üç birlik kuralına uyulur.

B)   Acıklı ve komik olaylar bir arada verilir.

C)    Konular günlük olaylardan alınır.

D)    Dilde ve üslupta soyluluk aranmaz.

E)    İşlediği konuya göre isimler alır.

 3.    

•  Oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

•  Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları.

•  Oyunun geçtiği yeri canlandırmak İçin kullanılan ışık, eşya gibi araçlam tümü.

•  Oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü boyama işlemi.

• Sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazrlandıklan ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yer. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Aksesuar                                   

B) Dekor                                            

C) Kostüm

D) Makyaj                                        

E) Sahne

 4.     Tiyatrolarda rol gereği, duygu ve düşünceleri yûz ifadeleri ile yansıtmaya……………; oyunda tek kişinin kendi kendine konuşmasına……………; oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyle­yeceği son söze……………; kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlere de ……………denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşagıdakllerden hangisi getirilemez?

A) jest                                             

B) mimik                                            

C) monolog

D) replik                                          

E) tirat

 5.     Yönetmenin belli bir oyun içinde oyuncuları düzene sokmak ve onları oyuna uygun bir duruma getirmek İçin yaptığı hazırlık ve çalışmaya ne ad verilir?

A) Aksiyon                                     

B) Dramatize etmek                        

C) Epizot

D) Mizansen                                    

E) Monolog

 6.   

MUNİSE: Söyle elmasım?

SEHER : (Hırçın) Elmasım deme bana!

MUNİSE : Niye demeyim a yavrum?

SEHER: Hiç elmas gördün mü ki?

MUNİSE: Görmesem de olur, a benim kehribar yavrum…

SEHER: Ya kehribar? Hiç kehribar gördün mü sen? (Munise bir elini acele boynuna götürür.) Bilip görmediğin şeyleri ad takıp durma banal (Yine yan beline dek pencereden sartup ileri geri konuşmaya başlar.)

Adalet Ağaoğlu, Kendini Yazan Şarkı

 Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaçı zarf olarak kullanılmıştır?

A)2                               B)3                             

D)4                              D)5                            

E)6