Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 197 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım biçimlerine başvurulan biyografilerde, tanık gösterme (alıntı yapma), karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılabilir.

Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara biyografik ro­man denir. Mehmet Emin Erişilgil’in “Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp”, “Bir İslam Şairinin Ro­manı: Mehmet Âkif”; Tahir Alangu’nun “Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin”; Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan”, Ayşe Kulin’in “Füreya”, İskender Pala’nın “Şah ve Sultan” adlı eserleri biyografik romana örnek olarak gösterilebilir.

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde Bedri Rahmi Eyuboğlu hakkında hangi bilgilere yer verilmiştir? Bu bilgiler öznel bir anlatımla mı yoksa nesnel bir anlatımla mı verilmiştir?

Nerede doğup, nerede öldüğü, ailesi hakkındaki bilgiler, eğitim ve öğretim hayatı, çalışmış olduğu meslekler, kimlerin yanında yaşadığı, hangi sanatlarla uğraştığı anlatılmıştır.

2. Bedri Rahmi Eyuboğlu hangi güzel sanat dallarında eserler vermiştir? Bu sanat dallarının birbiriyle nasıl bir ilişkisi olabilir?

Resim, edebiyat ve mozaik gibi güzel sanat dallarında eserler vermiştir.

3. Bu incelemeleri “güzel”in aynı zamanda “yararlı” da olabileceği, “yararlı” olmanın “güzel”in gücünü eksiltmeyeceği düşüncesine ulaşmasına yol açtı. Bu düşünce ise onun bundan sonraki sanat görü­şünü tümüyle etkiledi, yönlendirdi.

Yukarıdaki parçada ileri sürülen görüşe katılıp katılmadığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Eyüboğlu’na göre sanat eseri güzel olmasının yanında aynı zamanda yararlı da olabilir. Hatta olmalıdır da. Çünkü sanatın amacı insana fayda sağlamasıdır. İnsanların iyiliği ve faydası için sanat eserleri yaratılmalı ve ortaya konmalıdır anlayışı hakimdir.

4. Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimi ya da biçimleri kullanılmıştır?

Açıklayıcı ve betimleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Yazar hakkında bilgi verilen yerlerde açıklayıcı anlatım varken yazarın fiziksel ve ruhsal olarak tanıtılmasında ise betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır.

5. Okuduğunuz metni akıcılık, yalınlık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk, zenginlik, sıcaklık, kuruluk gibi hususlara göre değerlendirerek yazarın üslubu hakkında bilgi veriniz.

Metin akıcı bir dille oluşturulmuştur. Sade ve yalın bir dil tercih edilmiştir. Bunun yanında nesnel ifadeler ağırlıktadır. Son olarak bu kitabı hazırlayanlar hangi kafada bilmiyoruz ama elli yıllık edebiyatçıyız ne kuruluk ne de sıcaklık bakımından bir eserin incelenmesi gibi bir aptallıkla karşılaşmadık.Bizce kitabı hazırlayanların bu kısımda kafaları güzel ya da okurla dalga geçmektedirler.

DİL BİLGİSİ

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki parçada “kesme işareti, nokta, yay ayraç, tırnak işareti, kısa çizgi”nin hangi işlevde kul­lanıldığını belirleyiniz. Bu noktalama işaretlerini aynı işlevde kullanarak defterinize örnek cümleler yazınız.

  • KESME İŞARETİ (’) :Özel adlara eklenen çekim eklerinden önce kullanılmıştır.
  • NOKTA: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
  • TIRNAK İŞARETİ (“ ”): Alıntılarda kullanılmıştır.
  • KISA ÇİZGİ (-): Arasözlerin başına ve sonuna konulacaktır.

Mozaik çalışmalarına 1950’de başladı. 1958’de Uluslararası Brüksel Sergisi için 272 m2’lik bir moza­ik pano gerçekleştirdi ve bu yapıtıyla serginin büyük ödülü olan altın madalyayı kazandı. Bundan bir yıl sonra Paris’teki NATO yapısı için, şimdi Brüksel’de bulunan, 50 m2’lik bir mozaik pano hazırladı. 1960 ve 1961’de iki kez ABD’ye gitti. Orada birçok geziye katıldı, konferanslar verdi ve resim çalışmaları yaptı. 1969’da Sao Paulo Bienali’nde (iki yıllık sergi) onur madalyası kazandı. Ayrıca 1940’ta Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde resim dalında üçüncülük, 1943’te aynı serginin 4. sünde ikincilik ve 1972’de de 33. sergide birincilik ödülünü aldı. Ölümünden sonra 1976’da Ankara’da “Yaşayan Bedri Rahmi” adıyla bir sergisi düzenlendi. Aynı yıl İstanbul’da da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde adına düzenlenen bir sergiyle anıldı. 1984’te İstanbul’da “Bedri Rahmi-Her Dönemden” adlı bir toplu sergisi açıldı.