Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 205 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Portre

Fiziksel ve ruhsal olmak üzere ikiye ayrılan portrede amaç kişiyi tanıtmaktır. Portrelerde, kişinin diğer insanlardan ayrılan dış özellikleri, görünüşü, boyu, yüzü, giyim tarzı, hareketleri; iç dünyası, alışkanlıkları, duyguları, fikirleri, zayıf ve güçlü yönleri vb. uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir tarzda anlatılır.

Örnek

 

NAMIK KEMAL

Namık Kemal, gayet büyük yuvarlak başlı, pek yüksek alınlı, pem­be çehreli, hiddetlendikçe çatılır az eğri kaşlı, koyu ela gözlü, irice bu­runlu, fevkalade güzel ağızlı, kırk yaşından sonra siyah denecek kadar koyulaşmış uzunca, kumral sakallı, kısaya mail orta boylu, şişmanca, omuzları geniş, elleri ayakları küçük bir insandı.

Burnunun sağ tarafında attan düştüğü zaman hasıl olan yaradan kalma bir çizgi vardı. Pek nadir hiddetlenir fakat şiddeti uzun sürerdi. Simasındaki ilahi cazibeyi tasvirden acizim. O ulvi simada pek çok ma­nalar dolaşırdı.

Hele gözleri, mükemmel bir insan fıtratının en güzel ma’kesiydi. Şimdi şimşekler fırlatır, şimdi tebessümlerle dolar, derken hazin ha­zin ruha işler. Her dakika, her saniye ulvi, ümitli, emin, mahzun düşünceli, hâkim, ilahi manalar arz eden cevval bir nur…

Onu her gören meftun, bütün vicdaniyle hürmetkâr olurdu. Kendisini tanıyanlardan bu hakikati itiraf etmeyen tek kimse yoktu.

Bu fevkaladeliğiyle beraber gayet sade idi. Süs, lüks denile­bilecek hiçbir hâlini bilmiyorum. Pek sade giyinir, saatine altın kor­don takmayacak kadar ziynet eşyasından nefret eder, kolonyadan başka koku sürünmezdi.

Asla işlemeli gömlekler, mendiller kullanmaz, altın başlı bastonları eline almaz, hele paradan iyice tiksinirdi.

Ali Ekrem Bolayır,

 

B. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Aşağıdaki çalışmaları yapınız.

• Yukarıda bilgi ve örneklerden hareketle öz geçmişinizi (CV) yazınız.

• Tanıdığınız bir kişinin fiziksel ve ruhsal portresini yazınız.

• Çizgi portre yapabilirsiniz.