Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 206 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

SÖZLÜ İLETİŞİM

A. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA

KENDİNİ VE YAKINDAN TANIDIĞIN BİRİNİ TANITMA

Aşağıda, kişi tanıtım aşamaları verilmiştir. Bu aşamalara uygun olarak kişi ister kendini ister yakından tanıdığı birini tanıtabilir. Tanıtılacak kişiyle ilgili araştırma yapılmalıdır.

 

B. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Sınıf ortamında kendinizi ve yakından tanıdı­ğınız birini tanıtınız. Bu iki anlatım arasındaki farkı değerlendiriniz. Konuşmanıza etkili bir başlangıç yapınız. Konuşmanızda önemli noktaları vurgula­yarak konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifade­leri (bundan dolayı, özellikle, kısacası vb.) kullanı­nız. Konuşmanızı anı, vecize, deyim, atasözü, söz sanatları vb. unsurlarla zenginleştiriniz.

Tanıtımın “giriş” bölümünde, yakından tanıdığınız birinin;

• Doğum yeri ve tarihini

• Ailesi hakkında kısa bilgileri

• Ailenin kaçıncı çocuğu olarak dünyaya geldiğini

Tanıtımın “gelişme” bölümünde, yakından tanıdığınız birinin;

• Çocukluk dönemini

• Okul öncesini (ilgileri, oyunları, oyuncakları, korkuları, sevinçleri vb.)

• İlkokul hayatını (Kayıt, okulda ilk gün, başarıları, başarısızlıkları, arkadaşlarıyla geçimi vb.)

• Ailesinin ve kendisinin geleceğe yönelik düşüncelerini

• Ortaokula başlaması ve devamını

• Ders dışı faaliyetlerini ve zevklerini

• Liseye başlaması ve devamını

• Ders durumunu

• Üniversiteye hazırlığını

• Netleşen ideallerini

• Kişiliği, çevresiyle ilişkileri, eğilimleri, yeteneklerini vb. anlatınız.

Tanıtımın “sonuç” bölümünde, yakından tanıdığınız birinin;

• Ailesinin ve çevresinin bu kişiyle ilgili devam eden veya değişen beklentileri

• İdealleri doğrultusunda gösterdiği kararlılıkları söyleyiniz.