Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 22 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 2. ETKİNLİK

Aşağıda Orhan Kemal’in “Murtaza” romanından ve bu romanın senaryosundan birer bölüm verilmiştir. Bu bölümlerden hareketle sinema sanatının edebiyattan nasıl yararlandığını açıkla­yınız.

 

Murtaza (Roman)

Murtaza (Senaryo)

“Sensin demek?”

“Ben…”

“Ne için yatmazsın gece­nin bu saatine kadar? Ha? Ne için?”

Evin reisi büsbütün şaşır­mıştı. Laf mıydı bu da yani? Ev kendi mülkleri değilse de aydan aya kirasını şakır şakır ödüyorlardı. Aslında pek öyle şakır şakır değilse de gene de bekçiyi ilgilendirmezdi. Kirası­nı ödediği evinde de ister yatar ister otururdu ailesiyle sabaha kadar! Bu bekçinin buna ben­zer yığınla marifetini mahalle kahvesinde, bakkalda, şurada burada işitmişti. Sarhoşları, daha çok da mahalle araların­da naralarla dolaşan, kadınla­ra, kızlara sataşan kopuklara kendilerini bildirmesi hoşuna bile gitmişti.

Murtaza’dan beri ma­halleye belirli bir edep, haya gelmiş, kadınlar, kızlar, çoluk çocuk okula, bakkala, komşu­ya, manava korkusuzca gidip gelir olmuşlardı.

Ayakkabı tamircisi baba, bir elinde onarmakta olduğu ayakkabı teki, ağır ağır gelir.

Murtaza adama dimdik bakar. Amirane.

Şaşma sırası babaya gel­miştir. Karısına bakar. Kadın da hayretler içindedir. Evin kü­çük kızıyla oğlu da aynı hay­reti paylaşırlar. Hatta ellerinde olmayarak gülüverirler.

Murtaza çalımla devam eder.

Baba söze karışacak olur.

MURTAZA — Abe, nerde derım evin reizı?

BABA — Buyrun!

MURTAZA — Ne içın yat­mazsınız? Ne içın uturursu­nuz bu saate kadar?

MURTAZA — Diyilsinız siz vetandaş? Bu çucuklar malıdır devletin. Yok hakkınız tutmaya vetanın ciğerpareleri­ni! Açan büyüyecek, düşmana karşi koyacaklar. Fışkıracak güzlerinden merdlık, civan­merdlık hem da!

 

Edebiyat dile dayanan sinemaysa görselliğe dayanan bir sanattır. Sinemaya aktarılan metnin mutlaka edebiyatın içinde bir değeri vardır. Yani sinemanın veritabanı genelde edebiyattır. Özellikle tarihi devirler için yazılmış olan birçok roman,şiir, tiyatro zamanında anlatım gücünde dolayı sinemaya aktarılır. Yani dile,söze görsellik eklenir.