Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 34 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Taslak Metin Oluşturma

Hazırlık, plan ve içerik doğrultusunda; seçilen tema, konu ve türe uygun olarak taslak metin oluşturulur. Yazıda seçilen türün yapı, dil ve anlatım özelliklerine dikkat edilir.

Taslak Metni Düzeltme ve Geliştirme

Yazılan metin aşağıdaki özellikler bakımından gözden geçirilir.

 

1. Açıklık, akıcılık, yalınlık ve duruluk bakımından gözden geçirilir.

Açıklık: Anlatımın herhangi bir belirsizliğe, kuşkuya yol açmayacak biçimde oluşturulmasıdır. Metinde yoruma göre değişmeyen ifadelere yer verilir ve noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılır.

 

Akıcılık: Anlatımda duraksamaya yol açacak, okumayı zorlaştıracak hiçbir unsura yer vermemektir. Akıcılık, ahenkli bir anlatımla, söylenmesi kolay kelimelerin kullanılmasıyla gerçekleşir. Zaman zaman dev­rik cümle kullanılması akıcılığa katkı sağlar.

 

Yalınlık (sadelik): Anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden, imgelerden, uzun cümlelerden kaçınmaktır.

 

Duruluk: Anlatımda gereksiz kelimelere, sözlere yer vermemektir. Bir söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma veya bozulma olmuyorsa o söz gereksizdir çünkü güzel ve etkili bir anlatımda gereksiz ek veya söz tekrarlarına yer verilmez.

2. Yazım ve noktalama açısından kontorl edilir, varsa hatalar düzeltilir.

3. Yazılan metin; paragraflar, bölümler, olay örgüsü/kurgu ve başlık gibi yapı ve şekil unsurları ara­sındaki anlam bağlantıları, tutarlılık ve akış bakımından incelenir.

4. Metnin içeriği, üslubu ve tür özellikleri gözden geçirilir.

5. Yazının okunaklılığı ve sayfa düzeni kontrol edilir.

 

Yazılan Metni Paylaşma

Yazılan metinler sınıf ortamında yüksek sesle okunarak, panoda sergilenerek, elektronik ortamlarda; kitap, dergi ve gazetelerde yayımlanarak ya da yarışmalara katılarak paylaşılabilir.

Eleştirilere açık olunmalı, gerekirse metin çerçevesinde eleştiriler cevaplanmalıdır.

Üretilen ve paylaşılan metinlerin birey ve yazar olarak sorumluluğu üstlenilir. Üretilen ve paylaşılan metinlerin hukuki, ahlaki ve mesleki sorumluluğunun bilincinde hareket edilmelidir.

Diğer ünitelerde yapılacak olan yazma çalışmalarında, bu ünitede verilen yazma süreci uygulanacaktır.