Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 35 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 B. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Aşağıda, farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimlerini örnekleyen “Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazma­lıyız?” sorularının cevabı niteliğinde parçalara yer verilmiştir. Bu parçalardan ve yazma süreci aşamaların­dan hareketle istediğiniz türde bir metin yazınız.

NİÇİN YAZIYORUZ?

Herkesin kendine göre bir nedeni var. Şunun için sanat bir kaçıştır, öbürü içinse bir fetih yolu. Ama insan keşişliğe, deliliğe, ölüme de sığınabilir; fetih silahla da yapılabilir. Neden ille de yazmak, kaçış ve fetihlerini yazı aracılığıyla yapmak? Çünkü yazarların çeşitli amaçları ardında, hepsinde ortaklaşa bulunan, daha derin ve daha anlık bir seçim var. Bu seçimi aydınlatmaya çalışacağız ve işte sırf bu yazmayı seçişleri yüzünden yazarların bağlandığını ileri sürüp süreme-yeceğimizi göreceğiz. J. Paul Satre ( J. Pol Satr ), Edebiyat Nedir çev.: Bertan Onaran

 

NASIL YAZMALIYIZ?

Herhangi bir öyküye (şiir ve deneme dışındaki tüm edebiyat eserlerine) başlarken fikirden de-ğil, insan ya da olaydan yola çıkmalısınız. Fikirden yola çıkarsanız kurur kalırsınız. Eseri bitirseniz bile hayatiyeti eksik kalır. Yaşadıklarınızdan elbette esinleneceksiniz ama yaşadıklarınızı olduğu gibi kaleme alırsanız bu, edebiyat olmaz. Yaşanan olaylar hayal gücünün süzgecinden geçirilerek dönüştürülmelidir. Bunlara anlam yüklenmelidir. Yaşamla edebiyatın en önemli farkı, ikincisinin anlamlı olması zorunluluğudur.

Pınar Kür, www.hurriyet.com.tr

 

Benim yazma sürecim uzun bir ön çalışmayla başlıyor. En çok zevk aldığım kısım da budur aslında. Yazacağım romanla ilgili bilgi toplamak, hayal kurmak, planlar yapmak, farklı olay örgü-leri düşünmek, karakterler hakkında notlar almak… Ardından tüm bu hazırlıkların tamamlandığına kani olup yola çıkarım. Bu da duruma göre bir yılı bulan bir süreç. Belki ilk taslak diyebileceğim kısım ilk üç dört ay içinde tamamlanıyor ama birbirinin içinde eriyen durumlar olduğu için sınır çizgisi çizmek zor. Kimi zaman da o uzun yolculuktan eli boş dönersiniz. Yani yazdıklarınızı be-ğenmezsiniz, çekmecenin en dibine fırlatır atarsınız. Her ne olursa olsun, yazı alışkanlıklarını da arada sırada değiştirmekte yarar var. Alışkanlıklar çalışkanlığınızı garantiler ama yaratıcılığı da ufak ufak kemirir. Farklı arayışlara açık olmayı öneririm.

Murat Gülsoy,

 www.hurriyet.com.tr