Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 66 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 4.     Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile İnen keçi yoluna düşüyor, İlkbaha­rın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar ini­yordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı.

Ömer Seyfettin, Forsa

Yukarıda verilen parçayla İlgili olarak aşağıdakllerden hangisi söylenemez?

A)    Hâkim (İlahi) bakış açısıyla yazıldığı

B)    Anlatmaya bağlı bir metinden alındığı

C)    Olayların üçüncü kişinin ağzından aktarıldığı

D)    Öyküleyici ve betimleydi anlatıma yer verildiği

E)    Mekân unsurunun ön plana çıkarıldığı

 5.     Aşağıdaki anlatımların hangisinde iç konuşma tekniğine başvurulmuştur?

A)    Bugüne kadar daktiloda hiç yazı yazmamıştı. Oldum olasıya makinelere karşı tiksintiye benzer bir ürkekliği vardı. Tezkere bırakıp on yıl jandarma onbaşılığı yaptıktan sonra memurluğa geçtiği zamanlar, daha bu dairede daktilo makinesi yoktu, üst’e olsun, ast’a olsun, yazılar elle yazılırdı.

B)    Elbiselerim) kolumun altına alıp koridora çıktım. Koridorda bir kanepe vardı. Kanepeye uzanıp büzüldüm. Ceketimi, pardösümü de üstüme çektim. Orada uyuyakalmışım. Yarı uyur yarı uya­nıkken kulağımın dibinde bir mırıltı duydum.

C)    Geriye ne kalacak ki? Suçluydum, her şeyde suçluydum, Suat konuştukça suçluluğum artı­yordu. Bağırmak istedim, suçluluğumu herkese duyurmak istedim, istedim, istedim…

D)    Otobüs tıklım tıklım doluydu. Yolculardan birinin görünüşüne bakılırsa adam yanlış taşıta bin­miş olmalıydı. Onun yeri otobüs değil, ancak cankurtaran arabası olabilirdi. Sol kolu sargı be­ziyle omzuna bağlıydı. Kafası sanlıydı.

E)    Nasıl olduysa ortalık düzelir gibi oldu, maç yeniden başladı. Bizim takım taraftarları, takımı coş­turmaya başladık: “Ya ya ya, şa şa şa, bizim takım çok yaşa…” Benim artık bağırmaktan sesim soluğum kesilmiş.

 6.    Metindeki olaylar;

I.    Kimin etrafında dönmektedir?

II.   Nerede geçmektedir?

III.  Ne zaman yaşanmıştır?

IV.  Kim tarafından anlatılmaktadır?

sorular aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir?

A) Anlatıcı                                        B) Kişi                                                C) Mekân

D) Tema                                          E) Zaman