Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 65 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 C.    Aşağıdaki parça ve cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.    Anlatmaya bağlı metinlerde olayın merkezinde bulunan, ait olduğu toplumsal sınıfın veya zümre nin aynı özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye TİP denir. Anlatma metinlerinde temsilcisi olduğu toplum katmanını başat özellikleriyle yansıtır. Buna göre hikayede görülen TİP İle toplumsal katman içinde yer etmiş olan gerçek kişiler arasında büyük benzerlikler bulunur ve bundan dolayı eser, okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.

 2.    “Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin” gibi yazarlar MAUPASSAUNT tarzı hikâye yazmıştır.

 3.    Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekânı okurlara anlatan kişiye ANLATICI denir.

Bir başka deyişle yazarın anlatıyı aktarmak için kullandığı hayalî unsur ya da anlatı figürüdür. Birinci ve üçüncü kişi olmak üzere iki şekli vardır.

 4. DURUM hikâyelerinde belirli bir düşünceyi verme amacı güdülmez, yazar kendi kişiliğini gizler OLAY hikâyelerinde ise genel olarak bir düşünce veya görüş doğrudan değil de bir olay aracılığı ile okura aktarılır.

 Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.     (I) Anlatmaya bağlı bir tür olan hikâyelerde, kişilerin başından geçenlere olay denir. (II) Hikâyelerde tek bir olay ele alınır, bazen bu temel olaya bağlı küçük çaplı yan olaylar da olabilir. (III) Ele alınan olayın başladığı ve bittiği bir zaman dilimi vardır. (IV) Hikâyelerde olay belli bir yerde (mekânda) geçer. (V) Bu yer ya da çevre, betimlemelerle tanıtılır ve ayrıntılarıyla aktarılır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâyenin unsurları ile ilgili yan­lış bilgi verilmiştir?

A) I                              B) II                             C)lll                            D) IV                           E) V

 2.     Birden salonda bir mum parlıyor. Ve hiç bir aydınlık vermiyor bu mum. Salona doğru bir adım atıyorum. Ve kafamı çevirdiğim her yanda ışık vermeyen, parlak mumların ufak alevlerini görüyo­rum. Yer birden sallanmaya başlıyor. Mumlar, ev, ben sallanarak dönüyoruz. Bu sallantı arasında birden bir fare beliriyor. Ben çok korkarım farelerden. Çocukluğumdan beri (Birden bu geliyor aklıma.). Fare kafasını kaldırmış hareketsiz sıçramakta.

Tezer Özlü, Kar Yukarıdaki parçada hikâye unsurlarından hangisi belli değildir?

A) Kişi                                             B) Mekân                                        

C) Olay örgüsü                             D) Zaman

E) Tema                                         

 3.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A)    Görevi, boş ilaç şişelerini uzun tel saplı fırçalarla yıkamakmış.

B)    Çaresiz, okulu beşte bırakıp annesine yardım edebilmek için çalışıyordu.

C)    Gece yarılarına kadar çalışıp, sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu.

D)    Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu hâlini almıştı.

E)    Günler günleri, günler haftaları, haftalar da ayları kovaladı.