Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 80 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ

KEMÂLETTIN KÂMIKAMU (1901-1948)

Şiire aruzla başlayan sanatçı, Faruk Nafiz Çamlıbel’in izinden giderek hece ölçüsüne yönelmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına duyduğu inancı ifade ettiği şiirleri dilden dile dolaşmış, marş olarak bestelenmiş ve okul kitaplarına girmiştir. Bunun haricinde vatan sevgisi, gurbet, aşk, yalnız­lık temalarını sade bir dille lirik ve epik tarzda işlemiştir.

İstanbul’un işgale uğraması üzerine “Gurbet” şiirini yazmış ve “Gur­bet Şairi” olarak anılmıştır. İzmir’in Yunan işgaline uğramasından sonra da “Türk’ün İlahisi” şiirini yazmıştır. Pastoral tarzda yazdığı “Bingöl Çobanları” şiiri de sanatçının tanınmasında etkili olmuştur. “Bingöl Çobanları”, kaynağını halk edebiyatından alan, millî edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan bir şiirdir.

Büyük Mecmua, Dergâh, Kalem, Oluş ve Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlanan sanatçı, yaşarken şiirlerini kitaplaştırmamıştır. Ölümünden sonra şiirleri “Kemâlettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri” ismiyle yayımlanmıştır.

 

DİL BİLGİSİ

4. ETKİNLİK

Aşağıda “Bingöl Çobanları” şiirinden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde geçen sıfatları bula­rak türlerine göre tabloya yazınız.

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,

Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların.

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan, doldurup testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla;

Kırlarda buluşuruz kızımız, karımızla.

 

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,

Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı,

Her adım uyandırır acı bir hatırayı:

 

Niteleme Sıfatı

Belgisiz Sıfat

İşaret Sıfatı

deniz görmemiş

bir (4 tane)

Bu (3 tane)

Görmediği

Her (2 tane)

 

vahşi

 

 

acı

 

 

aynı (2 tane)

 

 

tenha