Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 81 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 HAZIRLIK

1. Mohaç Savaşı hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Tarihî konu ve temaları işleyen şiir, hikâye, roman, tiyatro vb. türlerde eserler okudunuz mu? Bu tür eserleri okumanın millî birlik ve beraberliğe katkısını tartışınız.

3. Herhangi bir olayı, tarih kitapları ya da ansiklopedilerden okumakla edebî bir eserde okumanın ne gibi farklılıkları olabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 Tarihi olayın gerçekliği kesinken edebi eserler kurgu üzerine dayalıdır. Edebi eserler tarihsel gerçekliği alıp onun üzerine kurgu oluşturup öylece insanların önüne koyar. Mesela Tarık Buğra, Osmancık isimli kitabında Osman Beyi ve devletin kuruluşunu anlatsa da tarihsel açıdan olaylar doğru olup konuşma, diyalog,duygu ve düşünceler kurgudur.

 3. METİN

MOHAÇ TÜRKÜSÜ

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyle kanatlı;

Bizdik o sabâh ilk atılan safta yüz atlı.

 

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,

Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!

 

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;

Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

 

Gül yüzlü bir âfetti ki her pûsesi lâle:

Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle!

 

Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;

En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

 

Bir bir açılırken göğe, son def’a yarıştık;

Allâha giden yolda meleklerle karıştık.

 

Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;

Gördük ebedî cetleri bir anda yakından!

 

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle berâber;

Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle berâber.

 

Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden

Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden!

 

Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz

mef û lü/me fâ î lü/me fâ î lü/fe û lün