Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 83 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 İrsalimesel

Anlatıma güç kazandırmak için söz, yazı veya şiirde; atasözü, özdeyiş ve çok bilinen yaygın bir sözü kullanma sanatıdır.

Örnek

Çağır Karac’oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır

Gönül sevdiğinden soğur / Görülmeyi görülmeyi.

Karacaoğlan

Bu dizelerde “Taş düştüğü yerde ağır (kalır).” atasözü kullanılmıştır.

 

Tezat

Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların bir arada kullanılmasıdır. Tezat sanatının olabilmesi için zıt kavramlardan birinin gerçek, diğerinin mecaz anlamda kullanılması gerekir.

Örnek

Çın çın ötüyor sessizlik / Gerilmiş kolum bacağım

Faltaşı gibi bekliyorum / Tıkanacağım.

Melih Cevdet Anday

Bu dizede “sessizlik” ve “çın çın ötmek” karşıt sözleriyle tezat sanatı yapılmıştır.

 

Tenasüp (Uygunluk)

Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır.

Örnek

Yine bahar geldi, bülbül sesinden / Sada verip seslendi mi yaylalar

Çevre yanın lale sümbül bürümüş / Gelin olup süslendin mi yaylalar

Ruhsati

Bu dörtlükte kullanılan “bülbül, sada, seslenme”, “bahar, bülbül, lale, sümbül”, “gelin olma, süslen­me” kelimeleri anlamca birbiriyle ilgili olduğundan tenasüp sanatı yapılmıştır.

 

Kinaye

Bir kelimenin veya sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde birlikte kul­lanılmasıdır. Burada asıl olan kelimenin mecaz anlamdır.

Örnek

Şu karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın?

Yunus Emre

Bu dizelerdeki “taş bağırlı” sözü hem gerçek (dağların bağrında taşlar olması) hem de mecaz (acı­masız) anlamda kullanılmıştır.