Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 92 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Dramatik Şiir

Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri söz­ler şiir hâline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür.

Nazım Biçimi (Şekli)

 

Bir şiirin kafiye örgüsü, nazım birimi ve ölçüsüne göre kazandığı dış özelliğin adına nazım biçimi denir. Türk edebiyatında kullanılan başlıca nazım biçimleri şunlardır:

 

Nazım Türü

Bir şiirin işlediği içeriğe (konu, tema vb.) göre aldığı isme nazım türü denir. Türk edebiyatında kul­lanılan başlıca nazım türleri şunlardır: