Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 93 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. “Dost” şiirinde söyleyici kimdir? Söyleyici, muhatabına hangi öğütleri vermektedir?

Şairin kendisidir. Muhatabına sıkıntılı dostunun yerine  sokaklara çıkmasını,çarşıyı gezip sıkıntısını dağıtmasını ve onun yerine serinlemesini öğütlemektedir.

2. “Dost” şiirinin temasını bularak bu temanın hangi “değer”le örtüştüğünü belirleyiniz.

Dostun derdiyle dertlenmek.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Dost” şiirinin vermek istediği iletiye en yakındır? İşaretleyiniz.

( XXXXXXX) Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı.

( ) Dostluk başka, alışveriş başka.

( ) Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.

( ) Dost içten ağlar, dıştan güler; düşman ise dıştan ağlar, içten güler.

( ) Dostun attığı gül onulmaz yara açar.

 

4. Okuduğunuz şiirde söz sanatına, imge ve mazmunlara yer verilip verilmediğini tartışınız.

Söz sanatları,imge ve mazmunlar açısından zayıf bir şiirdir.

 

5. Okuduğunuz şiirin;

a. Nazım birimini,

Nazım birimi benttir.

b. Ölçüsünü bulunuz.

Serbest ölçüdür

 

1. ETKİNLİK

                       GEYİK

Çocuktum, ufacıktım,

Top oynadım, acıktım,

Buldum yolda bir erik,

Kaptı bir alageyik.

Geyik kaçtı ormana,

Bindim bir ak doğana.

Doğan, yolu şaşırdı,

Kaf Dağı’ndan aşırdı.

Attı beni bir göle;

Gölden çıktım bir çöle.

Çölde buldum izini,

Koştum, tuttum dizini.

Geyik beni görünce,

Düştü büyük sevince.

Verdi bana bir elma,

Dedi: “Dinlenme, durma.

Dağdan yürü, kırdan git,

“Altın Köşk’e çabuk yet.

(…)

Ziya Gökalp, Altın Işık

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.