Tarih, Ay, Gün, Yıl ve Saatlerin Yazımı, Tarih, Ay, Gün, Yıl ve Saatler Nasıl Yazılır?

GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI

Belirli bir gün ya da tarih gösteren gün ve ay adları büyük harfle başlatılır:

•     “Onur, 23 Mart 1974’te doğdu.”

•    “Sınav 18 Haziran Pazar günü yapılacak.”

•    “Nişan, 23 Eylül’e ertelendi.”

•    “Atatürk, 1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktı.”

 

Belirli bir gün ya da tarih göstermeyen gün ve ay adları, küçük harfle başlatılır:

•    “Size ancak cuma günü uğrayabilirim.”

•    “Her yıl haziranda tatile çıkıyorum.”

 

TARİHLERİN YAZIMI

Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl sırası izlenir ve aşağıdakilerden biri kullanılır:

29 Ekim 1923                

29/10/1923

29.10.1923                   

29 /X/ 1923

29.X. 1923

SAYILARIN YAZIMI

Sayılar, rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Yazıyla yazılırsa her sayı sözcüğü ayrı olur:

•        “Okula yüz yirmi beş kitap alındı.”

•     “Çiftliğe üç yüz elli ağaç dikilmiş.”

 

Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda, küçük sayılar yazı ile gösterir:

•     “Ülkesine kırk yıldır hasret.”

•     “Ailesinden on beş yaşında ayrıldı.”

 

Bilimsel yazılarda kesinlik aranan konularda sayılar rakamla gösterilir:

•    “Türkiye’nin yüzölçümü 780.576 km2dir.”

 

Çok sıfırlı, büyük sayıların ana sayılarından sonraki basamaklar yazıyla gösterilebilir:

•    2 milyar, 9 trilyon

 

Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir.

 • 9’ar değil, dokuzar

 

Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır.

• altmışaltı, elliiki

 

Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır.

• on altılık

 

UYARI: Çek, senet makbuz gibi belgelerde sayılar yazıyla da yazılabilir. Bu durumda, değişiklik yapılmasını önlemek için, sayı adları bitişik yazılır

• yüzdoksanbeş, üçyüzellialtı