TDK’ye Göre Kitap, Dergi, Gazete ve Sanat Eserleri …. Nasıl Yazılır?

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tab­lo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar:

Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet; Kap­lumbağa Terbiyecisi; Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl Marşı

NOT:

Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz:

Hürriyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu vb.

 NOT:

Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harf­le yazılır:

Ferhat ile Şirin,

Mai ve Siyah,

Suç ve Ceza,

Leyla ile Mecnun vb.

 

Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır:

DİL VE TA­RİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ vb.