İşaret Sıfatı ile İşaret Zamirinin Farkı

İşaret Sıfatı ile İşaret Zamirinin Farkı

İsimleri, bulundukları yerleri işaret ederek karşılayan zamirlere işaret zamiri adı verilir. Bu zamirlerin önemli bir bölümü, işaret sıfatlarının işaret ettiği ismin yerini tutmasıyla oluşmuştur.

“O işçiyi kurtarmak için ellerinden geleni yapmışlar.”

cümlesindeki “o” sözcüğü, işçiyi gösterdiği için işaret sıfatıdır. Cümledeki “o” sözcüğünü ismin yerini tutacak şekilde kullanırsak cümlemiz,

Onu kurtarmak için ellerinden geleni yapmışlar.”

şeklinde olur. Bu durumda “onu” sözcüğü “işçi” ismi­nin yerini tutmuş ve işaret zamiri olmuştur.

Bu bilgisayarı arkadaşına mı vereceksin?”

Bunu arkadaşına mı vereceksin?”

 Yukarıdaki ilk cümlede “bu” sözcüğü, bilgisayarı gös­terdiği için işaret sıfatı, ikinci cümlede ise “bilgisayar” isminin yerini tutacak şekilde kullanıldığı için işaret za­miri olarak kullanılmıştır.

“Gelen son yolcu gemisi bu muydu?’

cümlesinde ise “bu” sözcüğü işaret yoluyla “gemi” is­minin yerini tuttuğundan işaret zamiridir.

Aşağıdaki cümlelerde benzer örnekler vardır.

Bu aracı hemen servise alın!” (İşaret sıfatı)

Bunu hemen servise alın!” (İşaret zamiri)

Örnek

“O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) O konu hakkında kesin kararımızı toplantıdan son­ra açıklayacağız.

B) O arızayı giderebilecek bir usta bulabilirseniz bana haber verin.

C) O bugüne kadar gördüğüm en hızlı ve en güzel arabaydı.

D) O köyde on beş yıl oturduktan sonra ailecek kasa­baya göçmüşler.

E) O dağda turistlerin ilgisini çeken onlarca mağara ve çağlayan bulunuyor.

 Çözüm ..

“O” sözcüğü, A’da “konu”, B’de “arızayı”, D’de “köy­de”, E’de “dağda” ismini işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. C seçeneğindeki cüm­lede ise “o” sözcüğü “araba” isminin yerini işaret yo­luyla tuttuğundan işaret zamiri olarak kullanılmıştır.

Cevap C